Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

05/07/2010

AGROINFO - Tên văn bản: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu từ vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành: 04/06/2010

Đơn vị ban hành: Chính phủ

Thời gian có hiệu lực: 04/06/2010

Cấp hiệu lực: Nghị định

Người ký: Thủ tướng

Trích dẫn: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu từ vào nông nghiệp, nông thôn

Xem toàn văn tại đây


Lê Huê

Tin khác