Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06/07/2010

AGROINFO - Tên văn bản: Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020

Số văn bản: 1013

Ký hiệu: QĐ-TTG

Ngày ban hành: 01/07/2010

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu: V/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Phân loại: Quyết định

Xem toàn văn tại đây


Lê Huê

Tin khác