Lào cai có thêm hơn 200 hộ nông dân thoát nghèo

06/07/2010

AGROINFO - Tính từ đầu năm đến nay, nhờ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, Hội Nông dân các cấp tỉnh Lào Cai đã giúp cho 217 hộ hội viên thoát nghèo

Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được các cấp hội triển khai gồm: tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, đối thoại với hộ nghèo cho gần 12 nghìn lượt người; tín chấp cho nông dân vay vốn ngây hàng, quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng dự nợ 508.5 tỷ đồng tại gần 40 nghìn hộ; cung ứng gần 1.600 tấn NPK cho trên 8 nghìn hộ mua trả chậm; vận động tương trợ trong nội bộ nông dân bằng tiền, công lao động, lương thực (ước giá trị 267 triệu đồng)... Nhờ vậy đã giúp cho hội viên nông dân yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và trực tiếp giúp cho 217 hộ thoát nghèo, góp phần trong giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh (ước còn 18,42%).


Phạm Khánh

Tin khác