Chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

11/07/2010

AGROINFO – Hội thảo “Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” đã được tổ chức sáng ngày 9-7-2010 tại Hà Nội…

Hội thảo được Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện. Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Tài Chính, VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN….

 
 Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức để bàn về việc triển khai thực hiện các chính sách mới của Chính phủ trong việc thực hiện quá trình trợ giúp cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chính sách mới được bàn đến là Nghị định số 56/2009/NĐ-CP và Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở thảo luận những vấn đề về luật và chính sách, cũng như phân tích những đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội thảo đã bàn về việc xây  dựng một cơ chế, hệ thống chính sác h để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tất cả các khía cạnh chính sách để thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được các diễn giả trình bày và thảo luận: Chính sách Tài chính –tiền tệ, Chính sách về Thuế, thủ tục hành chính… Hội thảo đã làm rõ những vấn đề còn tồn tại yếu kém, những khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc cạnh tranh và phát triển trong điều kiện nền kinh tế quốc dân hiện nay.

Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là vấn đề vốn và tín dụng. Thủ tục hành chính, chính sách thuế cũng còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đánh giá vai trò ngày càng quan trọng của doanh nhiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế quốc dân, đồng thời nhìn nhận thực tiễn chính sách hiện nay, hội thảo đưa ra những đề xuất, kiến nghị chính sách để tăng cường hỗ trợ, đầu tư cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ…

AGROINFO


Tin khác