Tuyển dụng chuyên gia phân tích ngành hàng cà phê

15/05/2010

Trung Tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tuyển dụng cán bộ dự án....

Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp”giai đoạn 2 và 3 - (Dự án SMEs)

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ (TOR)

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ

 

Địa điểm làm việc

Văn phòng Trung tâm Thông tin - số 16 Thụy Khuê - Hà nội; và khảo sát tại một số tỉnh theo yêu cầu của Trung tâm

Thời gian

Làm việc từ  tháng 07 năm 2010 đến tháng 07 năm 2011

Giám sát

Chuyên gia sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Trung tâm thông tin và làm việc dưới sự giám sát trực tiếp về kỹ thuật của Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển - Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiêp nông thôn.

 

I.              BỐI CẢNH

Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua đã ghi nhận những thành tích phát triển kinh tế vượt bậc, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tháo gỡ những ràng buộc về thể chế, huy động các nguồn lực khác nhau tham gia vào phát triển kinh tế, xã hội, các tác nhân kinh tế đã thể hiện được vai trò và phát huy các hiệu quả trong hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân, với hàng loạt các loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã phát triển rất mạnh mẽ và năng động.  

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tổng thể 5 năm “Nghiên cứu các đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn giai đoạn 2006-2010” do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn thực hiện.

Nhằm giúp DNNVV tiếp cận được với nguồn thông tin về thị trường, hoạt động “tăng cường năng lực tư vấn thông tin thị trường cho các DNNVV” trong dự án sẽ được thực hiện. Trong đó việc xây dựng nhóm chuyên gia chuyên trách nghiên cứu, phân tích và dự báo thông tin thị trường và xây dựng các công cụ nghiên cứu là hoạt động cần thực hiện.

Trung tâm Thông tin PTNNNT (Agroinfo) trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) là cơ quan chuyên tiến hành các nghiên cứu về ngành hàng và thị trường. Tuy nhiên, một hệ thống nghiên cứu thị trường và ngành hàng hiệu quả, có năng lực thực hiện hoạt động dự báo, phân tích thị trường một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu tham mưu tư vấn cho chính phủ và các tác nhân trong nền kinh tế, trong đó có cả các DNNVV, còn rất yếu và thiếu.

Với sự hỗ trợ của dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp”, Trung tâm Thông tin PTNNNT có kế hoạch tuyển dụng và xây dựng một nhóm chuyên gia ngành hàng, là những người nắm rõ thông tin, có năng lực phân tích kinh tế, có khả năng áp dụng mô hình phân tích dự báo thị trường ngành hàng và đưa ra các đề xuất chính sách, nhằm từng bước đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phân tích và dự báo sản xuất và thị trường ngành hàng, cũng như tham vấn cho công tác quản lý ngành.

Trong giai đoạn 2010 – 2011, Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng 03 chuyên gia thuộc 3 ngành hàng: lúa gạo, cà phê và thịt lợn. Các yêu cầu tuyển dụng cho vị trí chuyên gia ngành hàng như sau:

II.            NHIỆM VỤ CHÍNH

v Chuyên gia sẽ thực hiện các báo cáo phân tích thị trường ngành hàng cà phê để cung cấp, hỗ trợ thông tin thị trường cho các DNVVN nông nghiệp nông thôn.

v Chuyên gia sẽ tư vẫn cho các nhà hoạch định chính sách cũng như các đối tượng doanh nghiệp, chính quyền địa phương, và một số tác nhân khác về các thông tin trong phạm vi ngành hàng cà phê.

v Tham gia xây dựng năng lực nghiên cứu cho các cán bộ nghiên cứu trẻ trong nhóm ngành hàng cà phê.

v Chuyên gia sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Trung tâm thông tin và làm việc dưới sự giám sát trực tiếp về kỹ thuật của Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển - Trung tâm Thông tin 

III.           CÔNG VIỆC CHÍNH

1.    Xây dựng bộ Hồ sơ ngành hàng cà phê trên cơ sở thông tin thứ cấp sẵn có

v Tìm hiểu các thông tin về tình hình sản xuất cà phê trong nước bao gồm: Tìm hiểu về các đặc điểm chung của cà phê Việt Nam; các thể chế, tổ chức ngành hàng cà phê, diễn biến sản xuất cà phê Việt Nam, chi phí sản xuất…

v Nghiên cứu, theo dõi các thông tin về tình hình chế biến cà phê qua các thời kỳ.

v Tìm hiểu, tập hợp thông tin về tình hình thị trường cà phê trong nước cũng như thế giới

v Tập hợp các chính sách trong ngành hàng cà phê.

v Xây dựng outline Hồ sơ ngành hàng cà phê

v Chọn lọc thông tin trên cơ sở các thông tin đã tìm hiểu ở trên để hoàn thành hồ sơ ngành hàng cà phê.

2.    Tham gia với các chuyên gia khác tại trung tâm từng bước xây dựng ngân hàng dữ liệu, số liệu khoa học.

v Tìm hiểu về mạng lưới thông tin thị trường của trung tâm xây dựng: nắm bắt các đầu mối, các thông tin giá, tần suất gửi tin, cơ chế theo dõi, giám sát…

v Cùng với các chuyên gia khác xây dựng quy trình và thực hiện cập nhật số liệu thu thập được vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

3.    Phân tích thị trường ngành hàng cà phê

v Xây dựng outline báo cáo phản ánh tình hình thị trường cà phê.

v Viết các báo cáo thị trường ngành hàng  cà phê.

v Đăng tải các bài viết trên website của Trung tâm và trả lời các phản hồi, các hỏi đáp liên quan đến vấn đề của bài phân tích.

IV.          SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

v  Bộ Hồ sơ ngành hàng cà phê.

v  Bộ cơ sở dữ liệu ngành hàng cà phê (được xây dựng và quản lý phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu chung của đơn vị)

v  Báo cáo phân tích về cung cầu, diễn biến và các biến động đặc biệt về thị trường ngành hàng cà phê.

v  Báo cáo phân tích và dự báo tổng kết trung và dài hạn cho thị trường ngành hàng cà phê hàng năm.

V.            THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

vThời gian làm việc: Từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 07 năm 2011

vĐịa điểm làm việc: Phòng Nghiên cứu và Phát triển - Trung tâm Thông tin - số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà nội; Và đi khảo sát tại một số tỉnh theo yêu cầu của Trung tâm. Chi phí đi lại và công tác phí sẽ do Trung tâm Thông tin chi trả theo hướng dẫn của Ban quản lý dự án SMEs.

VI.          YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

v  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Marketing, Thương mại (Ưu tiên ứng viên được đào tạo ở nước ngoài)

v  Có nền tảng kiến thức cơ bản về tình hình xã hội, kinh tế, tài chính doanh nghiệp trong và ngoài nước.

v  Hiểu biết về thị trường và chính  sách ngành hàng cà phê.

v  Có khả năng phân tích định lượng, đưa ra dự báo ngành hàng.

v  Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê: Excel, STATA, Eview, SPSS, v.v

v  Sử dụng tiếng Anh thành thạo, có khả năng làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài.

 

VII.         HẠN NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ được nhận đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2010

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm thông tin PTNNNT, tầng 4, Viện chính sách chiến lược PTNNNT, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

 


Tin khác