Nông dân đã nâng cao ý thức

16/05/2011

Hôm qua 13.5, tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 về phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý đất đai giai đoạn 2005-2010; ký kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2011-2015.

Tăng niềm tin của nông dân
Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02, hoạt động phối hợp hành động giữa các cấp Hội NDVN và ngành TNMT đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, hội viên, ND về bảo vệ TNMT.
Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (phải) và Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên ký kết và trao Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2011-2015.
 
Còn theo Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ TNMT - ông Hoàng Mạnh Cương, nội dung phối hợp được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ TNMT của hội viên, ND; xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường. Vụ Công ty Vedan buộc phải bồi thường tương đối thoả đáng cho ND 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM vừa qua cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ TNMT và Hội NDVN...
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh: “Hoạt động phối hợp của 2 ngành đã đi vào chiều sâu, có tính thiết thực đối với cán bộ, hội viên, ND. Nghị quyết 02 đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của ND, cộng đồng cư dân nông thôn đối với Đảng, Chính phủ, với ngành TNMT và Hội NDVN trong công tác bảo vệ TNMT...”.
Tăng cường quản lý tài nguyên
Hiện Bộ TNMT đang quản lý nhà nước ở 7 lĩnh vực. Hầu hết các lĩnh vực quản lý đều liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của ND. Theo đề nghị của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, thời gian tới, hoạt động phối hợp của ngành TNMT và Hội NDVN cần tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng ở tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng nói: “Vấn đề bảo vệ TNMT, quản lý đất đai được ngành TNMT và Hội NDVN phối hợp thực hiện và đã có truyền thống làm tốt trong thời gian qua.
Những năm tới, hai ngành chú trọng phối hợp trong việc giám sát đền bù và giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; quản lý tài nguyên nước; ứng phó với biển đổi khí hậu, nước biển dâng và quản lý, khai thác tài nguyên biển, hải đảo. Bộ TNMT sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nguồn lực để Hội NDVN tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, ND; xây dựng các mô hình điểm...
5 nội dung phối hợp giai đoạn 2011-2015

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường và Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã ký kết nghị quyết liên tịch “Về việc tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực TNMT nông thôn giai đoạn 2011-2015”. Theo đó, hai ngành phối hợp 5 nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật về TNMT; Tạo điều kiện cho Hội ND các cấp tham gia các lĩnh vực bảo vệ TNMT và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp luật về TNMT cho ND; Xây dựng cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực để Hội ND các cấp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp Hội và hội viên, ND về bảo vệ TNMT... 
 
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/42991p1c34/nong-dan-da-nang-cao-y-thuc.htm


Tin khác