Thủy sản sắp thành ngành sản xuất hàng hóa lớn

16/05/2011

Tại hội thảo tham vấn Dự thảo kế hoạch 5 năm ngành thủy sản 2011-2015 do Tổng cục Thủy sản tổ chức, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết, kế hoạch 5 năm phát triển ngành thủy sản được xây dựng dựa trên Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2020, quy hoạch tổng thể phát triển ngành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, ngành thủy sản sẽ phát triển theo hướng bền vững, trở thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc trong nền kinh tế; góp phần nâng cao thu nhập và điều kiện sống của cộng đồng ngư dân.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, ngành thủy sản sẽ tập trung vào các giải pháp như: tăng trưởng thủy sản nhanh, hiệu quả và bền vững góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành; giảm tàu thuyền khai thác hải sản vùng biển ven bờ, tăng số lượng tàu thuyền khai thác vùng lộng và vùng khơi gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh biển đảo.
Đến năm 2015, sản lượng thủy sản tăng với tốc độ bình quân 2,66%/năm; giá trị sản xuất tăng trung bình 8-10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD với tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 5,7 triệu tấn; số lao động nghề cá năm 2015 đạt 4,8 triệu người.
AGROINFO – Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/2/2/2/78277/Default.aspx


Tin khác