Ninh Thuận: Tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

08/06/2011

Ngày 7/6, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm cung cấp thông tin, tìm ra các giải pháp cải thiện môi trường cạnh tranh, triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ nay đến 2015.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất đề ra các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông”; rà soát, hoàn thiện các quy trình để có thế rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư. Tỉnh sẽ xúc tiến thành lập mới bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư; ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng cường hoàn thiện và cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký, tra cứu thông tin qua mạng. Thực hiện chủ trương đồng hành cùng nhà đầu tư, tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Triển khai hình thức khai thuế qua mạng; sửa đổi, hoàn thiện chính sách thuế, đơn giản hóa các loại hồ sơ, thủ tục trong lĩnh vực thuế. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý sử dụng quỹ đất; bố trí quỹ đất khoa học, hợp lý để thu hút các dự án đầu tư có tính khả thi; khẩn trương và tích cực phối hợp trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án, gắn việc đầu tư với bảo vệ và cải thiện môi trường…

Để cải thiện môi trường cạnh tranh, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, bởi lao động ở tỉnh đa số là lao động nông nhàn, không có tay nghề và kỷ luật kém, nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề của các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình khai thác đầu tư thì vấn đề bảo vệ môi trường phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, tỉnh cần chú ý đầu tư xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu (như nho, dê, cừu…); tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư phát triển. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm giám sát hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại Ninh Thuận, tạo điều kiện để các doạnh nghiệp trong nước có cơ hội đầu tư, không nên chạy theo các doanh nghiệp nước ngoài nếu hiệu quả không cao.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh của Ninh Thuận được cải thiện từ vị trí 48/63 tỉnh, thành phố năm 2009, lên vị trí 41/63 tỉnh, thành phố năm 2010, nâng lên 7 bậc, xếp vào nhóm các tỉnh có chỉ số PCI khá trong năm 2010. Trong đó có một số chỉ số được cải thiện đáng kể so với năm 2009 như: Chỉ số tính minh bạch, đào tạo lao động, tính năng động của lãnh đạo tỉnh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; có 5 chỉ số bị giảm điểm và có vị trí xếp hạng thấp so với năm 2009 gồm chỉ số gia nhập thị trường, chi phí thời gian, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai và chi phí không chính thức./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=463165


Tin khác