100% số tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

08/06/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tại họp báo hôm nay 6/6, 100% số tỉnh, thành phố lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, 38/63 tỉnh, thành phê duyệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2011 – 2015.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay cả nước có 85 xã đạt 100% tiêu chí nông thôn mới. 
Mặc dù vậy, qua kiểm tra thực tế cho thấy vẫn còn nhiều cấp cán bộ địa phương và người dân nông thôn còn chưa hiểu biết đầy đủ về các nội dung xây dựng nông thôn mới, có nơi còn tâm lý nóng vội, ỷ lại nên chương trình chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Tại họp báo giới thiệu Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC và nêu định hướng phối hợp tuyên truyền đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 ngày 6/6, tại Hà Nội, ông Hồ Xuân Hùng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho rằng điều quan trọng là thống nhất được cách hiểu về xây dựng nông thôn mới từ các cấp chính quyền cho tới người nông dân.
Việc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới phải làm rõ được chủ thể xây dựng nông thôn mới chính là người nông dân và họ là đối tượng thụ hưởng. Các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp cùng với nông dân xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp hướng dẫn cho dân hiểu cơ chế, chính sách định hướng cho tới nguồn lực hỗ trợ. 

Trong xây dựng nông thôn mới hiện nay còn một số khó khăn lớn như xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn nhất thiết phải hiện đại nhưng cần nguồn kinh phí rất lớn; vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp và tăng thu nhập cho người nông dân. Hiện thu nhập bình quân của cư dân nông thôn còn thấp hơn nhiều so với bình quân thu nhập cả nước.
Trước mắt, phương châm thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả là dùng đô thị tác động vào nông thôn, dùng công nghiệp tác động vào nông nghiệp để đẩy nhanh sự phát triển.
Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/6/2011, khái quát những nét cơ bản nhất về xây dựng nông thôn mới, từ đối tượng phạm vi áp dụng, các cách thức tổ chức triển khai, lập kế hoạch các chương trình, dự án tại các xã cho tới cơ chế quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới…
AGROINFO – Theo Báo Kinh tế nông thôn

Nguồn:http://kinhtenongthon.com.vn/Story/thoisuchinhtri/tintuc/2011/6/28663.html


Tin khác