Bình Phước: Cần có cơ chế chính sách tín dụng khuyến khích, hỗ trợ cho vay xây dựng nông thôn mới

10/06/2011

Trong 2 ngày 7 – 8/6, Đoàn công tác liên bộ Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc tại tỉnh Bình Phước.

Đoàn công tác đã có cuộc họp với đại diện UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức tín dụng trên địa bàn về tình hình cho vay chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng nông thôn mới theo NĐ 41/CP và QĐ 800 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn công tác trực tiếp khảo sát một số tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng thương mại và doanh nghiệp về hoạt động cho vay và vay vốn trên địa bàn, trong đó chú ý những khó khăn, vướng mắc cần đề xuất với Ngân hàng Nhà nước. 

Theo Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Phước Trương Quang Dũng: Đến hết tháng 5/2011, doanh số cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn lũy kế là 5.226 tỷ đồng, với 38.369 lượt khách hàng vay vốn; dư nợ cho vay đạt 4.967 tỷ đồng, số khách hàng còn dư nợ là 96.081. Các TCTD đã có những giải pháp tích cực nhằm huy động vốn tại chỗ, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Hội sở chính và các nguồn vốn khác, cơ bản đáp ứng nhu cầu về vốn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện NĐ 41/CP có khó khăn là lãi suất huy động vốn cao, phí mua bán vốn từ Hội sở chính cũng cao làm ảnh hưởng đến lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn. Khách hàng thuộc các đối tượng theo NĐ 41/CP khi có nhu cầu đều được tiếp cận vay vốn và được các TCTD đáp ứng. Hầu hết khách hàng có tài sản bảo đảm tiền vay đã được thế chấp tài sản để đảm bảo khả năng trả nợ tại ngân hàng. Tuy nhiên, do Bình Phước là tỉnh miền núi, đất trồng rừng, đất khai hoang của các hộ dân chưa được cấp hoặc tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế còn chậm làm ảnh hưởng đến việc thẩm định của TCTD. Chất lượng tín dụng luôn được các TCTD chú trọng, tổng nợ xấu đến cuối tháng 5 /2011 chiếm tỷ lệ 0,61% trên tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 41/CP.
Là một tỉnh nông nghiệp, tại Bình Phước có nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tỉnh kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, đưa đối tượng này vào nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách của NĐ 41/CP và có văn bản hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện chính sách tín dụng được thống nhất. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng góp một phần đáng kể vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, Chính phủ chưa có chính sách tín dụng riêng cho đối tượng này. Tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước kiến nghị với Chính phủ có cơ chế chính sách tín dụng riêng nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho vay xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc và phù hợp trong từng thời kỳ./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=463554#


Tin khác