5 tháng đầu năm cả nước trồng mới 49,1 nghìn ha rừng tập trung

10/06/2011

Theo Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, diện tích rừng trồng tập trung cả nước 5 tháng đầu năm 2011 ước tính đạt 49,1 nghìn ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 89,4 triệu cây, bằng 100,2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1481 nghìn m3, tăng 5,9%; sản lượng củi khai thác đạt 12 triệu ste, tăng 2,3%.

Cụ thể, tại miền Bắc, trong tháng 5 thời tiết bắt đầu có mưa trên diện rộng nên khá thuận lợi cho công việc trồng rừng. Tuy nhiên, do nguồn vốn trung ương giải ngân trồng rừng, đặc biệt là trồng rừng phòng hộ, đặc dụng thiếu đã làm chậm tiến độ trồng rừng. Đến 20/5/2011 các địa phương miền Bắc đã trồng được 26.765 ha rừng trong đó trồng nhiều nhất là khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (17.849 ha), Bắc Trung bộ (5.677) ha và ĐBSH (3.239 ha).
Những tỉnh có diện tích trồng rừng khá gồm Yên Bái (6.238 ha), Hoà Bình (3.932 ha), Quảng Ninh (3.239 ha), Nghệ An (3.107 ha) và Phú Thọ (3.134 ha). Ngoài ra, các địa phương tiếp tục tiến hành chăm sóc rừng trồng theo kế hoạch, khoán khoanh nuôi tái sinh và giao khoán bảo về rừng tới các tổ chức, cá nhân.
Các tỉnh miền Nam, do đang là mùa khô nên chưa tiến hành trồng rừng. Trong kỳ, các địa phương bắt đầu triển khai Tết trồng cây nhân ngày sinh nhật Bác (19/5), bên cạnh đó, tiếp tục tiến hành lập hồ sơ thiết kế, chuẩn bị hiện trường cho kế hoạch trồng rừng năm 2011, tiếp tục chăm sóc cây giống cho kế hoạch trồng cây phân tán năm 2011.
Về tình hình cháy rừng, hiện nay, các địa phương thuộc Bắc bộ và Trung bộ đã có mưa nên nguy cơ cháy rừng đã giảm so với những tháng đầu năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ vẫn còn đang khô hạn và nắng nóng, một số tỉnh còn nguy cơ cháy rừng cao. Theo cảnh báo của Cục Kiểm Lâm đến ngày 19/5 còn 4 tỉnh là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có những khu vực nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp IV – cấp nguy hiểm.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=463303


Tin khác