Phát động thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Hướng tới nền nông nghiệp phát triển toàn diện

10/06/2011

Hôm qua 8.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã chính thức phát động phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Nông nghiệp có vai trò quan trọng

Hiện nay, nông thôn là địa bàn sinh sống của hơn 70% dân số, nông nghiệp tạo việc làm cho 50% lao động, đóng góp khoảng 20% GDP, gần 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Dẫn ra những con số này, Thủ tướng khẳng định: "Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nuớc ta đã quan tâm đặc biệt và đã có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiêp, nông thôn và từng bước cải thiện đời sống nông dân”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ Thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Tuy nhiên, theo Thủ tướng, những thành tựu đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các vùng nông thôn nước ta. Chính vì vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, được thực hiện đến năm 2020 với những tiêu chí cơ bản như: Đảm bảo 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, cải thiện hệ thống giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia...
“Cuộc cách mạng” dài lâu
Sau khi Nghị quyết T.Ư 7 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" ra đời, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng T.Ư đã chỉ đạo điểm phong trào thi đua thực hiện nghị quyết. Tại 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, phong trào thi đua đã được triển khai với các nội dung về thí điểm xây dựng NTM là quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch đưa chăn nuôi ra khỏi địa bàn khu dân cư, đào tạo nghề cho nông dân… Hưởng ứng phong trào thi đua, đến nay nhiều địa phương như Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh đã chọn nhiều xã điểm để làm NTM với nhiều mục tiêu cụ thể.
Ông Cao Đức Phát- Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhấn mạnh: Xây dựng NTM là một cuộc cách mạng lâu dài đối với nông thôn nước ta, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2015 có 20% xã điểm đạt NTM và 50% số xã vào năm 2020, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, vào cuộc rất lớn của cả hệ thống chính trị". Bộ trưởng NNPTNT cũng kêu gọi, toàn thể nhân dân, các doanh nghiệp hãy tích cực vào cuộc, chia sẻ và cùng bắt tay xây dựng NTM ở nước ta.
Theo Hội đồng Thi đua- Khen thưởng T.Ư, dự kiến kế hoạch thi đua sẽ được chia làm 2 giai đoạn là 2011-2015 và 2016-2020. Kết thúc mỗi giai đoạn, sẽ tiến hành tổng kết, khen thưởng, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM.
Thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm
Những xã tiêu biểu về xây dựng NTM sẽ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và tiền thưởng để xây dựng công trình phúc lợi. Huyện đạt tiêu chuẩn NTM sẽ được nhận cờ thi đua và tiền thưởng xây dựng công trình phúc lợi.
Về những định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: "Trong nông nghiệp, nông thôn sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành T.Ư khoá X, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia...".
Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM làm tốt công tác tuyên tuyền, giáo dục tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng NTM hiện nay; coi việc xây dựng NTM vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của chúng ta.
Hai là, các bộ, ngành, Ban chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cần triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp xây dựng NTM. UBND các tỉnh, thành phố xây dựng đề án với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể, phù hợp về xây dựng NTM trên địa bàn. Hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết 11 nội dung đã đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/46087p1c34/huong-toi-nen-nong-nghiep-phat-trien-toan-dien.htm


Tin khác