20 triệu USD cải thiện dịch vụ công trong nông nghiệp

10/06/2011

Tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 8.6, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng do Chính phủ Thụy Sĩ viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC).

Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (PS- ARD) giai đoạn II được triển khai tại 2 tỉnh từ tháng 5.2011 đến tháng 4.2015. Tổng ngân sách dự án cả 2 giai đoạn là hơn 20 triệu USD.
Mục tiêu chính của dự án là tăng cường cho cấp xã trong công tác lập kế hoạch kinh tế - xã hội, xây dựng năng lực cho hệ thống cung cấp dịch vụ công nhằm hoạt động có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu người dân.
Dự án tập trung vào các hoạt động chính như: Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (SEDP), xây dựng Quỹ Phát triển xã (CDF), nâng cao năng lực quản lý tài chính xã (CFM), thực hiện các lớp học hiện trường (FFS) cho người dân, mở các điểm dịch vụ thú y, xây dựng các điểm dịch vụ bảo vệ thực vật liên xã (PPSP), hoàn thiện các nhóm sử dụng nước (WUG).
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/46090p1c34/20-trieu-usd-cai-thien-dich-vu-cong-trong-nong-nghiep.htm


Tin khác