Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản

24/06/2011

Tổng cục Thống kê cho biết, từ ngày 1-30/7, sẽ tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mục đích của cuộc tổng điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; thiết lập căn cứ làm cơ sở xây dựng kế hoạch và công tác hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Điều tra sẽ tập trung vào 3 nội dung chính gồm thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thực trạng nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biết, để chuẩn bị cho cuộc Tổng Điều tra quan trọng này, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Trung ương và các cấp đã được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trong đó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm Trưởng Ban; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trưởng Ban thường trực.

Tổng cục Thống kê cũng đã hoàn thành phương án Tổng điều tra và tổ chức các lớp tập huấn cho điều tra viên tại các tỉnh.

Cũng theo ông Thức, với việc áp dụng phương pháp xử lý số liệu mới, kết quả sơ bộ Tổng Điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2011 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý 3/2012.
Theo Vietnam+

Tin khác