Đề xuất miễn giảm gần 30.000 tỉ đồng tiền thuế thu nhập

24/06/2011

Ngày 23.6, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, chính sách miễn, giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong hai năm 2011 và 2012 với tổng số tiền gần 30.000 tỉ đồng vừa được bộ trình Thủ tướng để báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Nếu được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ nhất, chính sách này sẽ áp dụng ngay từ tháng 8 năm nay.

Cụ thể, bộ Tài chính đề xuất mở rộng diện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong một năm đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 tính trên phần thu nhập từ các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội như đường, trường, điện, thuỷ lợi, y tế… và một số ngành nghề sản xuất kinh doanh quan trọng của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (từ trên 300 lao động). Đồng thời, số doanh nghiệp này cũng được kiến nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011.
Đối với các cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân, bộ kiến nghị giảm 50% mức thuế khoán từ quý 3/2011 đến hết năm 2011 với điều kiện là hộ, cá nhân này phải giữ ổn định mức giá dịch vụ như cuối năm 2010.
Về thuế thu nhập cá nhân, bộ Tài chính xây dựng phương án miễn từ ngày 1.8.2011 đến hết ngày 31.12.2012 đối với người có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế ở bậc 1 của biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại luật Thuế thu nhập cá nhân. Cùng được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân còn bao gồm cổ tức được chia, trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, các quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng; thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (không thu thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân).
Theo bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, cơ sở để bộ đề xuất chính sách miễn thuế này, là nhằm góp phần ổn định thị trường chứng khoán, khuyến khích đầu tư vốn trực tiếp cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời cũng nhằm đảm bảo bình đẳng với thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hiện đang được miễn thuế.
Theo tính toán của bộ Tài chính, hàng loạt chính sách giãn, giảm, miễn thuế nếu được thực hiện cũng sẽ tác động nhất định đến thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, tổng số thuế giãn cho doanh nghiệp năm 2011 khoảng: 10.000 – 13.000 tỉ đồng (sẽ thu vào năm sau); tổng số thuế miễn, giảm năm 2011 khoảng 5.250 – 6.500 tỉ đồng, trong đó số thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 2.500 – 7.300 tỉ đồng, thuế thu nhập cá nhân khoảng 1.750 – 1.800 tỉ đồng, thuế khoán khoảng 1.000 tỉ đồng. Tổng số thuế miễn, giảm năm 2012 (thuế đối với cổ tức, thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân dự kiến vào khoảng 950 – 1.000 tỉ đồng. Với chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2011, dự kiến số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 2.500 – 3.700 tỉ đồng…
Theo Báo Sài Gòn Tiếp thị

Tin khác