Tập trung phát triển chăn nuôi, thủy sản vùng Tây Bắc

24/06/2011

Ngày 23-6, tại Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội nghị đánh giá việc chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản vùng Tây Bắc. Ðồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

Ðến nay, các tỉnh Tây Bắc đang chăn nuôi gần 110 triệu con gia súc, gia cầm. Diện tích nuôi  thủy sản của khu vực là hơn 47 nghìn ha, chiếm 7,6% diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi, thủy sản tại các tỉnh Tây Bắc còn nhỏ lẻ, phân tán, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên; dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xuyên xảy ra. Các địa phương cũng chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị các địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ; tổ chức tốt mạng lưới tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy chăn nuôi, thủy sản phát triển nhằm nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Theo Báo Nhân dân

Nguồn:http://nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/kinh-te/kinh-t-tin-chung/t-p-trung-phat-tri-n-ch-n-nuoi-th-y-s-n-vung-tay-b-c-1.301365#L5fJ8GW7ooTH


Tin khác