Ngành nông nghiệp điều chuyển gần 105 tỷ đồng vốn bổ sung cho các dự án cấp bách

24/06/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP, toàn ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát kế hoạch vốn phân bổ năm 2011 và đã cắt, giảm gần 105 tỷ đồng để điều chuyển, bổ sung cho các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án hoàn thành trong năm 2011 theo cơ cấu vốn từng ngành, lĩnh vực.

Được biết, trong năm 2011, do nguồn vốn Nhà nước giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chỉ đáp ứng 33% yêu cầu. Vì vậy, trong phân bổ kế hoạch vốn, Bộ đã tập trung vốn cho các dự án hoàn thành, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phòng chống dịch bệnh, chống cháy rừng, vệ sinh thú y thủy sản, quản lý an toàn thuốc bảo vệ thực vật, các trạm kiểm dịch thực vật....
Cùng với đó, Bộ cũng chỉ đạo các chủ đầu tư lập tiến độ xây dựng phù hợp với khả năng cân đối vốn; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, không để xảy ra trường hợp thực hiện vượt quá vốn kế hoạch được cấp.
Để bảo đảm an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão, Bộ đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các hồ chứa xây dựng mới; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà tư vấn, xây lắp khẩn trương thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, đặc biệt là các công trình lớn.
Ngoài ra, công tác tu bổ đê điều của các địa phương để chuẩn bị cho việc phòng, chống lụt bão cũng được chú trọng. Hiện Bộ đang tiến hành rà soát, đánh giá, đề xuất để nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai các dự án của dịa phương...
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=465379


Tin khác