Lai Châu khó khăn trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới

28/06/2011

Sau hơn một năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Lai Châu đã chọn được 5 xã để làm điểm. Tuy nhiên, mới có một xã sẽ được phê duyệt quy hoạch trong tháng 6 này; các xã còn lại vẫn trong tình trạng "đang làm" và ... chưa có quy hoạch.

Trước đó, tỉnh Lai Châu đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Cả 7 huyện, thị xã Lai Châu đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và 6 xã đã thành lập Ban quản lý cấp xã. Qua đánh giá sơ bộ, tất cả gần 100 xã của tỉnh Lai Châu đều mới đạt mức dưới 10 tiêu chí nông thôn mới... Trong năm nay, tỉnh Lai Châu tiến hành xây dựng chương trình tổng thể và dự thảo nghị quyết về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015; xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh; hoàn thiện việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 20 xã; triển khai một số nội dung tại 5 xã điểm… Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có 6 xã đang triển khai quy hoạch, trong đó có 5 xã lựa chọn làm điểm, nhưng cũng chưa có xã nào xong bước phê duyệt quy hoạch.
Hiện nay, tỉnh Lai Châu đang gặp nhiều khó khăn trong công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới vì ngay bản đồ hành chính hoàn chỉnh tỉnh Lai Châu vẫn chưa có, chưa kể trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên ngành còn yếu và thiếu kinh nghiệm... Tỉnh Lai Châu kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét ưu tiên bố trí tăng nguồn vốn thực hiện chương trình này cho tỉnh và sớm ban hành hướng dẫn về cơ chế quản lý nguồn vốn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nội dung của chương trình. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia triển khai Chương trình.../.
Theo TTXVN

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=465911


Tin khác