Quảng Trị: Phát triển nuôi thủy sản bền vững

29/06/2011

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị cho biết, trong 6 tháng đầu năm sản lượng thuỷ hải sản của tỉnh thu hoạch đạt khoảng 11.400 tấn. Trong đó sản lượng hải sản là 6.800 tấn; sản lượng cá nước ngọt khoảng 2.600 tấn, còn lại là sản lượng tôm thẻ chân trắng.

Toàn tỉnh hiện có tổng diện tích nuôi thủy sản là 2.950 ha, trong đó diện tích nuôi cá nước ngọt khoảng 1.900 ha và 650ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng. Nông dân tỉnh Quảng Trị cũng đã thả nuôi 400ha tôm sú, tập trung chủ yếu ở huyện Vĩnh Linh. Hiện nay phần diện tích nuôi tôm này chưa cho thu hoạch, tuy nhiên với sự phát triển như hiện nay hứa hẹn một vụ tôm thu nhập cao. 

Nuôi thủy sản đang khẳng định thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt tôm thẻ chân trắng đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu nhờ nuôi tôm. Để phát triển nuôi thủy sản một cách bền vững, ngành Nông nghiệp đang hỗ trợ các huyện tiến hành quy hoạch chi tiết các vùng nuôi thủy sản và xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. /.
Theo TTXVN

Tin khác