Hơn 1.400 tỷ đồng cho chương trình khuyến nông

17/08/2011

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tổng kinh phí chương trình khuyến nông trung ương giai đoạn 2011-2015 dự kiến là 1.423,29 tỷ đồng.

Số tiền này được tập trung triển khai 7 chương trình khuyến nông trên toàn quốc, bao gồm: khuyến nông trồng trọt, chăn nuôi, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư, thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện, quản lý – giám sát – kiểm tra.
Đối với 3 chương trình là khuyến nông trồng trọt, khuyến lâm và khuyến ngư sẽ đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Cụ thể, chương trình khuyến nông trồng trọt sẽ triển khai 29 dự án, kinh phí gần 200 tỷ đồng; khuyến nông chăn nuôi sẽ triển khai 20 dự án, kinh phí hơn 100 tỷ đồng.
Chương trình khuyến lâm sẽ chuyển giao 11 tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng.
Chương trình khuyến ngư sẽ đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho 19 dự án nhằm trang bị cho ngư dân các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, tổ chức quản lý nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững./.
Theo VOVNEWS

Nguồn:http://vov.vn/Home/Hon-1400-ty-dong-cho-chuong-trinh-khuyen-nong/20118/183558.vov


Tin khác