Nghệ An: Kinh tế hợp tác xã có bước phát triển mới

02/02/2012

Năm 2011, toàn tỉnh Nghệ An phát triển mới được 28 hợp tác xã (HTX), trong đó có 2 HTX phi nông nghiệp được thành lập tại huyện vùng cao Kỳ Sơn, 4 HTX dịch vụ nông nghiệp mới được thành lập ở huyện Quế Phong, đưa tổng số HTX lên 830 đơn vị. Hầu hết các HTX hoạt động có lãi và đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 6,3 vạn lao động.

HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ làng nghề ngói Cừa xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo môi trường thông thoáng cho các HTX, các tổ hợp tác và làng nghề đã có những bước chuyển mình tốt hơn so với những năm trước. Bên cạnh các HTX mới được thành lập toàn tỉnh còn thành lập thêm 75 tổ hợp tác. Hệ thống các HTX đơn vị thành viên đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích về hoạt động và sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Năm 2011, khu vực kinh tế tập thể đạt doanh thu 1000 tỷ đồng. Hoạt động của các HTX đa dạng, có hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển và đã đem lại giá trị sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở các địa phương.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Năm 2011 kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, khu vực HTX tiểu thủ công nghiệp – làng nghề đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của chương trình kinh tế và quy hoạch phát triển làng nghề giai đoạn 2011 – 2015. Cũng theo ông Hùng, trong năm 2011, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã tiến hành đào tạo nghề cho 1.440 lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo. Riêng tháng cao điểm vì người nghèo, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ người nghèo trên địa bàn Nghệ An với tổng trị giá 129.000.000 đồng. Liên minh HTX tỉnh đã xét công nhận 9 làng nghề mới, đưa tổng số làng nghề trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2011 là 112/400 làng nghề đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định.
Mặc dù kinh tế tập thể của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực song các HTX chủ yếu vẫn ở mức quy mô nhỏ, hiệu quả chưa tương xứng với vai trò và vị trí; năng lực vẫn còn hạn chế; mô hình HTX mới vẫn chậm phát triển, vẫn còn HTX hoạt động mang tính hình thức, bên cạnh đó việc quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX vẫn chưa thực sự được các cấp, các ngành, các tổ chức quan tâm, hỗ trợ; vẫn còn hiện tượng tranh chấp, khiếu kiện trong khối HTX...
Được biết, để các HTX phát triển bền vững, tỉnh đang chỉ đạo các ngành, các địa phương củng cố các HTX hiện có, đồng thời thành lập thêm một số HTX nghề mới phù hợp với điều kiện sản xuất ở khu vực nông thôn.
Theo cpv.org

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=503533


Tin khác