Hỗ trợ 50% chi phí sản xuất cây trồng, vật nuôi

09/03/2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.

Theo đó, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ đầu tư 1 lần để sản xuất giống. Cụ thể, đối với trồng trọt: hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, giống đầu dòng (hoặc tương đương); giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1.
Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống lai đối với một số loại giống cần khuyến khích phát triển. Đối với chăn nuôi, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống cụ kỵ, ông bà.
Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống bố mẹ đối với gia súc nhỏ, giống gốc đối với ong, tằm. Đối với lâm nghiệp, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, giống đầu dòng. Đối với thủy sản, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống bố mẹ tôm sú, tôm chân trắng sạch bệnh, giống cá tra và một số giống thủy hải sản chủ lực khác.
Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống lai đối với một số loại giống cần khuyến khích phát triển. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất để nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản được Nhà nước cho miễn nộp thủy lợi phí.
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Tin khác