250 tỷ đồng phát triển hạ tầng nông thôn miền núi phía Bắc

04/05/2012

Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong năm 2012, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tại 15 tỉnh nghèo miền núi phía Bắc sẽ trao thầu 250 tỷ đồng. Trong đó hết quý I đã trao thầu được 19,2 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch năm.

Giao thông nông thôn thuận lợi sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh chóng.
Dự án được thực hiện từ năm 2011 – 2016 với tổng mức đầu tư là 138 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 108 triệu USD, Chính phủ Việt Nam đóng góp 30 triệu USD vốn đối ứng. Mục tiêu là góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng, cải tạo và nâng cao các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.
Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, so với các vùng miền trên cả nước, miền núi phía Bắc là khu vực còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, có tỉnh còn trên 50%. Một trong những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra là phải đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng trong đó chú trọng tới phát triển đường giao thông, điện, viễn thông, hạ tầng cho y tế, giáo dục, đặc biệt là việc cấp nước cho sản xuất ở các tỉnh vùng miền núi phía Bắc là rất quan trọng. Vì vậy, với phạm vi trên 15 tỉnh miền núi phía Bắc, tổng mức đầu từ là 138 triệu USD đây là dự án tương đối lớn qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo khu vực này.
Theo Kinh tế nông thôn

Nguồn: http://kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2012/5/33961.html


Tin khác