Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động IPSARD năm 2012

06/02/2013

Ngày 6/2/2012, tại Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, đã tiến hành Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2012. Về dự Hội nghị có toàn thể CBCC và người lao động trong Viện.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2012 của Viện; Báo cáo phong trào cán bộ công nhân viên chức và người lao động; Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm 2012; đồng thời tại hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013-2014; Kết quả Rà soát Quy hoạch cán bộ của Viện giai đoạn 2011-2016; Các quyết định khen thưởng thành tích công tác năm 2012; Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng thành tích công tác công đoàn năm 2012.
 
Hội nghị cũng đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 cần thực hiện. Quyết tâm làm tốt công tác tham mưu chính sách, chiến lược, phản biện, tư vấn cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành. Công tác tham mưu trọng tâm là: Tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành; Nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, chương trình nông thôn mới. Tăng cường công tác đối thoại, thông tin chính sách, thông tin thị trường, phục vụ mọi thành phần kinh tế trong ngành.…
 
Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức đáp ứng yêu cầu đổi mới, theo hướng phát huy quyền tự chủ, nâng cao chất lượng cán bộ, phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản lý của ngành; Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2016-2021; gắn kết giữa quy hoạch với đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ; Tạo điều kiện để cán bộ được quy hoạch học tập nâng cao trình độ.
Nâng cao chất lượng tham mưu và hoạt động khoa học, hiệu quả công tác tổ chức quản lý đơn vị; nâng cao đời sống cho cán bộ công chức và điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã thống nhất về các kết quả của Hội nghị.
 
Kết thúc hội nghị, TS Viện trưởng Đặng Kim Sơn đã phát biểu chúc tết toàn thể cán bộ công chức và người lao động có một mùa xuân mới thành công và nhiều thắng lợi.
AGROINFO

Tin khác