IPSARD tuyển Chuyên gia tư vấn luật

06/12/2012

Tây Nguyên là cánh đồng cà phê lớn nhất của Việt Nam, nơi đây có khoảng 580,000 hộ gia đình đang trồng cà phê với 2,6 triệu người. 90% trong số họ là những người sản xuất nhỏ lẻ (diện tích đất canh tác chưa đến 1 héc ta). Mặc dù là quốc gia có sản lượng cà phê lớn trên thế giới, nhưng tình hình tổ chức của ngành cà phê của Việt Nam còn chưa theo kịp trình độ phát triển của sản xuất, đặc biệt là ở cấp tổ chức nông dân.

HOẠT ĐỘNG: “ĐỔI MỚI TỔ CHỨC NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT NAM”
thuộc “Chương trình Cà phê bền vững Việt Nam”
Cơ quan chủ quản: Viện chính sách và Chiến lược PTNNNT
Cơ quan tổ chức nhóm điều phối, thực hiện hoạt động: Trung tâm Thông tin PTNNNT
 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
(Đề xuất RFF: VIE.RFF.03.2012.01 “Hỗ trợ thành lập Chi hội nông dân tại các tỉnh - giai đoạn 1”)
Chức danh công việc: Chuyên gia tư vấn luật
 
1.      Đặt vấn đề:
Tây Nguyên là cánh đồng cà phê lớn nhất của Việt Nam, nơi đây có khoảng 580,000 hộ gia đình đang trồng cà phê với 2,6 triệu người. 90% trong số họ là những người sản xuất nhỏ lẻ (diện tích đất canh tác chưa đến 1 héc ta). Mặc dù là quốc gia có sản lượng cà phê lớn trên thế giới, nhưng tình hình tổ chức của ngành cà phê của Việt Nam còn chưa theo kịp trình độ phát triển của sản xuất, đặc biệt là ở cấp tổ chức nông dân.
Thứ nhất, sản xuất của nông dân còn rất manh mún trên diện rộng, tình trạng này gây ra nhiều thiệt hại như chất lượng cà phê kém, không áp dụng được công nghệ chế biến tiên tiến, sức cạnh tranh của người trồng cà phê rất thấp. Bản thân người nông dân rất dễ tổn thương trước những thay đổi của thị trường và phải gánh chịu nhiều rủi ro. Chính vì vậy, thu nhập của họ rất nhỏ so với chi phí sản xuất lớn. Thứ hai, hầu hết các hộ nông dân sản xuất rời rạc, không có liên kết với nhau, vàvới các tác nhân khác như thương lái, doanh nghiệp. Điều này đã tạo nên những sự không tin tưởng, cạnh tranh khóc liệt, lạm dụng và lãng phí nguồn lực tự nhiên trong ngành. Thứ ba, chưa có người đại diện cho tiếng nói của người nông dân trong quá trình ra quyết định và thực hiện các chính sách. Chính vì vậy chất lượng chính sách của ngành cà phê từ trước đến giờ khá nghèo nàn, người nông dân không phải là đối tượng hưởng lợi cuối cùng. Thứ tư, người nông dân thường làm việc theo thói quen chứ không có chiến lược kế hoạch, vì thế mà diện tích trồng cà phê thường thu hẹp mở rộng rất thất thường, biến động theo giá cà phê.
Dự án  “Hỗ trợ thành lập các Chi hội nông dân tại các tỉnh” với mục tiêu cụ thể là:
(i)     Đề xuất các lựa chọn mô hình tổ chức nhóm nông dân hiệu quả và phù hợp, từ đó nhân rộng và thể chế hóa
(ii)               Tăng cường hiểu biết về những mặt ưu, nhược điểm của các lựa chọn mô hình khác nhau
(iii) Củng cố các tổ chức nông dân ở hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng thông qua việc thành lập chi hội nông dân cà phê dựa trên các tổ nhóm nông dân và hợp tác xã
(iv)Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của người trồng cà phê trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách thông qua đại diện trong Ban điều phối ngành hàng cà phê
Gồm có hai nhóm hoạt động :
(i)                 Nghiên cứu đánh giá các mô hình tổ nhóm nông dân
(ii)               Hỗ trợ thành lập các chi hội nông dân ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng
2.      Nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn luật có nhiệm vụ:
·        Rà soát các chính sách và khung pháp lý liên quan đến hoạt động và thành lập chi hội/hiệp hội.
·        Viết báo cáo đề xuất quy trình và thủ tục thành lập chi hội/hiệp hội ở Việt Nam
·        Trao đổi về thể chế hóa và nhân rộng các mô hình tổ nhóm nông dân
3.      Yêu cầu:
·    Có trình độ cử nhân kinh tế, luật,... trở lên.
·    Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc.
·    Có khả năng khai thác, phân tích, tổng hợp và biên tập thông tin.
·    Có khả năng đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.
·     Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
4.      Thời gian thực hiện:
·    Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 10 ngày làm việc.
·    Dự kiến nhiệm vụ sẽ thực hiện từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 1/2013.
5.      Sản phẩm giao nộp:
·    Danh sách các chính sách, luật lệ có liên quan đến hoạt động và thành lập của các chi hội/hiệp hội.
·    Báo cáo tư vấn về thành lập và vận hành của các chi hội/hiệp hội.

 
 

 
 

Tin khác