Bộ Nông nghiệp &PTNT không giải quyết hồ sơ giấy đối với 9 thủ tục

23/09/2016

Theo thông tin mới nhất từ Bộ NN – PTNT, từ ngày 1/10 các đơn vị thuộc Bộ NN – PTNT sẽ giải quyết 9 thủ tục hành chính hoàn toàn trên hệ thống Hải quan một cửa quốc gia (không thực hiện giải quyết hồ sơ giấy) trên phạm vi toàn quốc.

Từ 1/10, Bộ NN – PTNN sẽ giải quyết 9 thủ tục hoàn toàn bằng hệ thống điện tử, không chấp nhận hồ sơ giấy

Bộ NN – PTNT cho biết, cơ chế một cửa quốc gia thuộc Bộ NN – PTNT đã được triển khai thí điểm tại: Cục Chăn nuôi, Trung tâm 3K (Tổng cục Thủy sản), Trạm kiểm dịch thực vật Nội Bài (Cục BVTV), Cơ quan Thú y vùng II Hải Phòng (Cục Thú y) và về cơ bản không tiếp nhận việc xử lý, giải quyết hồ sơ giấy.

Tính đến ngày 31/8, Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện tại các đơn vị của Bộ đã tiếp nhận tổng số 25.531 hồ sơ; xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử 19.777 hồ sơ; đang tiếp tục xử lý 5.754 hồ sơ.

Bộ NN- PTNT đã có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại 5 đơn vị thuộc Bộ (Cục BVTV – 5 thủ tục hành chính, Cục Chăn nuôi – 3 thủ tục hành chính, Cục Trồng trọt – 5 thủ tục hành chính, Cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản – 2 thủ tục hành chính, Tổng cục Thủy sản – 3 thủ tục hành chính).

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị mở rộng ra 80 thủ tục theo đúng kế hoạch trong năm 2016, trong đó có 27 thủ tục hành chính kết nối với hệ thống Hải quan một cửa quốc gia. Bộ đang chỉ đạo khẩn trương việc hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tích hợp trên Công dịch vụ quốc gia.

9 thủ tục hành chính được Bộ NN – PTNT kết nối với hệ thống Hải quan một cửa quốc gia

(1) Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (Cục Chăn nuôi);

(2) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Trạm kiểm dịch thực vật Nội Bài – Cục BVTV);

(3) Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu (Cơ quan Thú y vùng II Hải Phòng – Cục Thú y);

(4) Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp,

(5) Cấp phép nhập khẩu phân bón (Cục Trồng trọt);

(6) Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên,

(7) Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên (Trung tâm vùng 4,5,6 – Cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản);

(8) Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (Trung tâm Kiểm định, khảo nghiệm, kiểm nghiệp – Tổng cục Thủy sản);

(9) Cấp giấy phép Cites (Cơ quan Cites Việt Nam – Tổng cục Lâm nghiệp).

Theo Diễn đàn doanh nghiệp


Tin khác