Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào

27/09/2016

“Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào” là tiêu đề Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2016 do Ngân hàng Thế giới và Viện Chính sách Phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện, công bố tại Hà Nội ngày 27.9.2016.

Các đại biểu tới tham dự buổi công bố Báo cáo

Trong những thập kỷ gần đây, ngành nông nghiệp đã thực hiện thành công vai trò thiết yếu trong công cuộc giảm nghèo và đảm bảo ổn định xã hội. Nhưng thay đổi về nhân khẩu học, kinh tế, biến đổi khí hậu và các thay đổi khác đã làm cho sân chơi nông nghiệp cũng thay đổi theo. Vì vậy ngành nông nghiệp cũng phải điều chỉnh đề đối mặt với thách thức và nắm bắt cơ hội mới. Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp ban hành năm 2013 của Chính phủ đã nêu rõ cần thực hiện chuyển hướng chiến lược ngành, tăng cường thể chế cơ bản, điều chỉnh vai trò và công cụ hỗ trợ của Chính phủ.

Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn đang trình bầy về nội dung Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 tại buổi công bố

“Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào” là tiêu đề Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2016 do Ngân hàng Thế giới (WB) và Viện Chính sách Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) thực hiện, công bố tại Hà Nội ngày 27.9.2016. Báo cáo nhằm nêu bật những cơ hội và thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt trong lĩnh vực nông nghiệp song hành với việc quốc gia đang trên con đường tiến lên thành một nước có thu nhập trung bình và cao hơn nữa. 

Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2016: “Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào” 

Báo cáo điểm lại tình hình phát triển nông nghiệp gần đây của Việt Nam so sánh với các nước trong cùng khu vực và dự kiến những thay đổi tới đây trong ngành nông nghiệp cũng như toàn bộ hệ thống ngành kinh doanh nông nghiệp – bao gồm cả công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Báo cáo cũng chỉ ra đường hướng cho việc hiện đại hóa hệ thống và xác định những cải cách ưu tiên trong thời gian ngắn, trung và dài hạn để có thể tăng cường đối tác công – tư hướng tới một nền nông nghiệp dựa trên nhu cầu nhiều hơn nữa. 

IPSARD


Tin khác