Đổi mới tư duy, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh

04/01/2018

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 ngành NN&PTNT vào sáng 4/1. Đầu cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: SGGP

Năm 2017, mặc dù thực hiện kế hoạch trong bối cảnh nhiều khó khăn, song ngành NN&PTNT vẫn đạt kết quả khá. GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,16% so với năm 2016. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp và hiệu quả theo hướng tăng tỷ trọng các ngành hàng có lợi thế.

Đặc biệt, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ cơ chế, khai thông thị trường trong thời điểm bất lợi về giá. Do đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 36,37 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 13% so với năm 2016. Các hình thức tổ chức sản xuất hoạt động hiệu quả, trở thành nòng cốt trong chuỗi giá trị nông sản. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp. Đến hết năm 2017, cả nước có 2.884 xã, 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 524 xã và 13 huyện so với năm 2016.

 

Đầu cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2018, ngành NN&PTNT xác định thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn, phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo và hành động quyết liệt, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả hơn và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Năm 2017, ngành NN&PTNT đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Tuy nhiên, tái cơ cấu ngành chưa mạnh mẽ, vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Tình trạng được mùa rớt giá, được giá mất mùa vẫn còn diễn ra; kinh tế nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao; nguồn lực đầu tư nông nghiệp chưa xứng tầm; một số địa phương còn lơ là trong chỉ đạo nông nghiệp, nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới tư duy trong sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sạch, thông minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Năm 2018, toàn ngành phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực sự hành động theo tinh thần "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả". Theo đó, tập trung xử lý đồng bộ những vấn đề bức xúc của ngành, nhất là quan tâm đầu ra cho sản phẩm, vấn đề môi trường nông thôn; đổi mới tư duy trong sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sạch, thông minh; tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chủ động phòng chống thiên tai; tập trung cao cho chương trình xây dựng NTM theo hướng thực chất, bền vững.

Tiếp thu chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị: Toàn ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá kỹ, toàn diện về tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong hơn 5 năm vừa qua. Đặc biệt là những thí điểm: Phát triển chăn nuôi lợn, bò quy mô lớn; sản xuất rau quả công nghệ cao trên cát; phát triển cây ăn quả có múi trên đất lâm nghiệp; nuôi tôm, cá công nghệ cao trên cát…

Nguyễn Oanh

http://tinmoi24.vn/doi-moi-tu-duy-phat-trien-nong-nghiep-sach-nong-nghiep-thong-minh/news-5-4-9dfb52faca14e003b07b2ec4c2f5eaba

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: SGGP

Năm 2017, mặc dù thực hiện kế hoạch trong bối cảnh nhiều khó khăn, song ngành NN&PTNT vẫn đạt kết quả khá. GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,16% so với năm 2016. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp và hiệu quả theo hướng tăng tỷ trọng các ngành hàng có lợi thế.

Đặc biệt, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ cơ chế, khai thông thị trường trong thời điểm bất lợi về giá. Do đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 36,37 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 13% so với năm 2016. Các hình thức tổ chức sản xuất hoạt động hiệu quả, trở thành nòng cốt trong chuỗi giá trị nông sản. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp. Đến hết năm 2017, cả nước có 2.884 xã, 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 524 xã và 13 huyện so với năm 2016.

 

Đầu cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2018, ngành NN&PTNT xác định thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn, phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo và hành động quyết liệt, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả hơn và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Năm 2017, ngành NN&PTNT đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Tuy nhiên, tái cơ cấu ngành chưa mạnh mẽ, vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Tình trạng được mùa rớt giá, được giá mất mùa vẫn còn diễn ra; kinh tế nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao; nguồn lực đầu tư nông nghiệp chưa xứng tầm; một số địa phương còn lơ là trong chỉ đạo nông nghiệp, nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới tư duy trong sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sạch, thông minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Năm 2018, toàn ngành phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực sự hành động theo tinh thần "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả". Theo đó, tập trung xử lý đồng bộ những vấn đề bức xúc của ngành, nhất là quan tâm đầu ra cho sản phẩm, vấn đề môi trường nông thôn; đổi mới tư duy trong sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sạch, thông minh; tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chủ động phòng chống thiên tai; tập trung cao cho chương trình xây dựng NTM theo hướng thực chất, bền vững.

Tiếp thu chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị: Toàn ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá kỹ, toàn diện về tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong hơn 5 năm vừa qua. Đặc biệt là những thí điểm: Phát triển chăn nuôi lợn, bò quy mô lớn; sản xuất rau quả công nghệ cao trên cát; phát triển cây ăn quả có múi trên đất lâm nghiệp; nuôi tôm, cá công nghệ cao trên cát…

Nguyễn Oanh


Tin khác