Thư mời báo giá

01/03/2018

Thư mời báo giá

Thực hiện Gói thầu số 18: In báo cáo dự án và xuất bản, Dự án “Quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông” – Hợp phần thực hiện tại Việt Nam mời các Nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ gửi Bảng báo giá cung cấp dịch vụ in báo cáo và xuất bản. Chi tiết cụ thể như sau:

  1. Nội dung báo giá:

STT

Nội dung

Chất lượng

Loại

Số lượng

1.1

Sổ tay hướng dẫn thực hiện giám sát “Quản lý và phân bổ đất lâm nghiệp do các công ty lâm nghiệp trả lại cho địa phương trong quá trình sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP”

- Khổ: A5
- Số trang dự kiến : 62
- Bìa: In màu giấy Couche 250gsm, cán mờ 1 mặt
- Ruột: In màu giấy Offset 100gsm

- In theo phương pháp công nghệ cao
- Gia công keo gáy

Tiếng Việt

265

1.2

Sổ tay hướng dẫn thực hiện giám sát “Quản lý và phân bổ đất lâm nghiệp do các công ty lâm nghiệp trả lại cho địa phương trong quá trình sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP”

- Khổ: A5
- Số trang dự kiến : 65
- Bìa: In màu giấy Couche 250gsm, cán mờ 1 mặt
- Ruột: In màu giấy Offset 100gsm

- In theo phương pháp công nghệ cao
- Gia công keo gáy

Tiếng Anh

150

1.3

Tài liệu tham khảo “Chính sách phân bổ đất rừng và thực hành quản trị đất đai ở Việt Nam”

- Khổ: A4
- Số trang dự kiến: 48
- Bìa: In màu giấy Couche 250gsm, cán mờ 1 mặt
- Ruột: In màu giấy Offset 100gsm

- In theo phương pháp công nghệ cao
- Gia công gáy xoắn

Tiếng Việt

265

1.4

Thiết kế và dàn trang (Tiếng Anh và Tiếng Việt)

Bộ

3

 
  1. Đơn giá chào theo đồng tiền Việt Nam và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.
  2. Hạn chót nhận báo giá trước 17h00 ngày 09/03/2018. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ms. Đặng Thị Hoan

Dự án “Quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông” – Hợp phần thực hiện tại Việt Nam

Số 16 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37280489

 


Tin khác