THƯ MỜI QUAN TÂM

26/02/2018

 

             Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (gọi tắt là Viện) được Ủy ban nhân dân các xã: Dục Tú, Liên Hà, Thụy Lâm, Vân Hà, Việt Hùng, Xuân Nộn thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội lựa chọn làm đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ: Điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Viện cần lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện việc xây dựng các bộ bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 cho các xã nói trên.

          Các yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ như sau:

          + Là đơn vị có tư cách pháp nhân, đang hoạt động bình thường theo các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

          + Có chức năng nghiên cứu, xây dựng, sản xuất bản đồ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp phép.

          + Có đơn đề nghị cung cấp dịch vụ.

          + Có hồ sơ chứng minh năng lực có thể hoàn thành các công việc theo thư mời quan tâm.

          + Có bảng báo giá đối với công việc

          Hồ sơ quan tâm xin gửi về Viện theo địa chỉ: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Số 16 – Đường Thụy Khuê – Quận Tây Hồ - Hà Nội.

          Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước ngày 09/03/2018./.

 

 


Tin khác