Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Ngành nông nghiệp đối mặt với ba thách thức lớn

02/05/2019

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Ngành nông nghiệp đối mặt với ba thách thức lớn

Phát biểu cuối Phiên toàn thể của Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 diễn ra vào chiều 2/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường nhận định ngành nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với vấn đề năng suất yếu, biên đổi khí hậu và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết tính chính xác của doanh nghiệp tư nhân thể hiện rất rõ trong ngành nông nghiệp. Năm 1985, cả nước có 12.600 doanh nghiệp thì 100 doanh nghiệp nhà nước, đến hôm nay với 12.400 doanh nghiệp chỉ còn hơn 400 doanh nghiệp nhà nước.

Điều này cho thấy Việt Nam đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước và đã chuyển nền Nông nghiệp từ thiếu ăn đến đủ ăn, từ sản xuất bán nội địa sang thế giới.

Mực dù đã đạt được những thành tựu lớn trong thời gian qua, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng khẳng định không thể bằng lòng ngay với những gì đã đạt được, vì sắp tới ngành nông nghiệp phải đối mặt với ba thách thức lớn. 

Thách thức đầu tiên được Bộ trưởng đề cập đến là năng suất của nền kinh tế Việt Nam vẫn kém vì chủ yếu là nông nghiệp hộ nhỏ lẻ manh mún, để tiến lên nền nông nghiệp hiện đại còn rất nhiều khó khăn. 

Thứ hai, Việt Nam chịu tổn thất lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Và cuối cùng, vì đã chấp nhận cuộc chơi nghìn đô với vài nghìn tỉ đô, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với sự cạnh tranh vô cùng khố liệt. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con để hoàn thiện thể chế, tập trung cải cách hành chính... tập trung hơn nữa cùng các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục tạo nên một bức tranh nông nghiệp Việt Nam mới trên thế giới.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng


Tin khác