THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO

11/11/2019

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng bộ tiêu chí Tăng trưởng xanh ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức hội thảo: Lấy ý kiến và hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí về Tăng trưởng xanh ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • Thời gian dự kiến: Ngày 28/11/2019
  • Địa điểm dự kiến: Trung tâm Phụ nữ Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội
  • Số lượng khách dự kiến: 70 khách

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị quan tâm tham gia báo giá về việc cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, các dịch vụ đề nghị cung cấp như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

1

Hội trường

phòng

1

2

Giải khát giữa giờ

Người

70

3

Ăn trưa

Người

70

4

Máy chiếu, màn chiếu, máy tính

bộ

2

5

Banner

Chiếc

1

 

Địa chỉ liên hệ:

Chị Lê Quỳnh Dung

Bộ môn NC Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Phòng 305, Nhà liên cơ số 1, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 024 37286571

Thời gian nhận báo giá từ ngày 13/11/2019 đến hết ngày 21/11/2019

 


Tin khác