THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

02/01/2018

Thực hiện hoạt động “Nghiên cứu tác động của những thay đổi chính sách, chính trị trên thế giới tới biến động giá lương thực. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu chính sách có tính lịch sử gạo, ngô và lúa mì” Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các công việc dưới đây:

Chuyên gia 1:

- Mã hóa thử số liệu từ năm 2011 đến 2014 dựa trên sách mã hóa, các tài liệu và hướng dẫn của các chuyên gia Đại học Zurich.

- Mã hóa đầy đủ số liệu từ năm 2010 – 2017:

+ Đọc khoảng 15.000 bài báo quốc tế liên quan đến chính sách thương mại quốc tế được cung cấp giai đoạn 2010-2017

+ Mã hóa thông tin, số liệu theo các chỉ tiêu sau:

 1. Tên file mã hóa
 1. Hướng thay đổi của chính sách
 1. Mã số bài báo
 1. Tình trạng thực hiện của chính sách
 1. Ngày tháng xuất bản bài báo
 1. Ngày bắt đầu thực hiện chính sách
 1. Bài báo cáo liên quan đến nội dung về thương mại quốc tế hay không
 1. Ngày kết thúc của chính sách
 1. Hàng hóa nông sản bị tác động
 1. Thời lượng
 1. Biện pháp thuế quan
 1. Nguồn thông tin
 1. Biện pháp phí thuế quan

 

Chuyên gia 2:

- Mã hóa đầy đủ số liệu từ năm 2005 – 2009:

+ Đọc khoảng 12.000 bài báo quốc tế liên quan đến chính sách thương mại quốc tế được cung cấp giai đoạn 2005 – 2009

+ Mã hóa thông tin, số liệu theo các chỉ tiêu như trên

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 11h ngày 9/1/2018 và được dán phong bì niêm phong.

Hà Nội, ngày  02 tháng  01 năm 2018

 

       Giám đốc

 

 

 

 

        Đặng Kim Khôi

 


Tin khác