THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

15/11/2019

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và

phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công“

do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD)

 

Gói số 8: Máy tính xách tay (3 chiếc), Máy in (1 chiếc) và máy chủ (1 bộ)

1. Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công“ mời các nhà thầu có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ thiết kế và xây dựng Website của dự án (như mục A-yêu cầu chào hàng) kèm theo với các điều kiện sau:

-    Có giấy phép kinh doanh hợp pháp và phù hợp với các mặt hàng chào giá.

-    Mỗi nhà thầu chỉ có một hồ sơ đề xuất.

-    Tham gia dự mở thầu chào hàng (nếu muốn).

 2. Các nhà thầu có quan tâm vui lòng có thể tìm hiểu thêm thông tin về các nguyên tắc, thủ tục đấu thầu và mua sắm, kiểm tra hồ sơ mời thầu tại:

-   Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công“

-   Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

-   Điện thoại: 024.37280491  Fax: 024.37280489

-   Email: nardtproject@ipsard.gov.vn

-   Giờ làm việc: 8h00 sáng đến 16h30 chiều

3. Bên mời thầu sẽ cung cấp hồ sơ yêu cầu miễn phí cho các nhà thầu kể từ ngày đầu tiên đăng thông báo mời thầu tại địa chỉ trên.

4. Hồ sơ dự thầu phải được nộp trong phong bì niêm phong đầy đủ theo địa chỉ trên không muộn hơn 15h00 ngày 25  tháng 11 năm 2019 và phải đề rõ ràng không mở trước 15h00 ngày 25  tháng 11 năm 2019.

5. Dự án sẽ không chịu một trách nhiệm nào đối với những chi phí mà nhà thầu phải chịu liên quan đến quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu.

6. Bên mời thầu có quyền loại bỏ bất cứ hồ sơ nào nộp muộn hơn thời gian quy định.

Hà Nội, Ngày 15 tháng 11 năm 2019

                                                                                


Tin khác