THƯ MỜI BÁO GIÁ

23/08/2019

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

TRUNG TÂM TƯ VẤN CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp mời đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo khởi động tại Cần Thơ cho hoạt động “Xác định các mô hình sinh kế nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả  bền vững và các chiến lược chuyển đổi thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long”, báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đông Hà - Fortuneland, 141 Trần Văn Khéo, Tp Cần Thơ

+ Phòng họp 30 chỗ (gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, hoa trang trí, màn chiếu)

+ Thời gian tổ chức hội thảo: Ngày 17/9/2019 (nửa ngày)

+ Ăn trưa (1 lần; người)

+ Giải khát giữa giờ (0.5 ngày, 1 lần; người)

+ Máy chiếu (1 bộ x 1 ngày)

+ Phông chữ (3mx5m: 1 chiếc)

+ Phòng nghỉ tại Khách sạn Đông Hà - Fortuneland, 141 Trần Văn Khéo, Tp Cần Thơ

- Đơn giá chào theo đơn giá cố định và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 14h ngày 29/8/2019 và được đóng phong bì niêm phong.

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

         

  Giám đốc

 

 

 

 

 

        Trương Thị Thu Trang

 


Tin khác