Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”

04/05/2020

Yêu cầu tuyển tư vấn trong nước:

Nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT) có nhu cầu tuyển tư vấn trong nước thực hiện một số công việc với như sau:

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước rà soát hiện trạng của tỉnh Hà Tĩnh theo dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng; thu thập và tổng quan nghiên cứu đã có phân tích về các vấn đề liên quan đến Đề án thí điểm Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước tổng hợp chính sách, định hướng xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025; phân vùng khu vực nông thôn, phân tích những yêu cầu, xu thế và những vấn đề trọng tâm đối với xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành tỉnh nông thôn mới đến năm 2025. (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng khu vực nông thôn tỉnh Hà Tĩnh ở thời điểm năm 2020 theo các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã và tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước phân tích, đánh giá những chuyển biến về kinh tế, xã hội, môi trường nông thôn sau 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước thu thập, tổng hợp số liệu thống kê chung về kinh tế xã hội Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020 (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (Trên CV ghi rõ vị trí chuyên gia/công việc ứng tuyển) đến:

  • Trung tâm Phát triển nông thôn, Phòng 501, Tòa nhà 1, Nhà làm việc liên cơ, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)
  • Email: hanhchinhrudec@gmail.com; Điện thoại: 024.37.62.41.91
  • Thời hạn: Trước 17h00 ngày 27/05/2020

 

 


Tin khác