Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nhiệm vụ “Tư vấn xây dựng Đề án thí điểm huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa giai đoạn 2020-2025”

04/05/2020

 

Yêu cầu tuyển tư vấn trong nước:

Nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT) có nhu cầu tuyển tư vấn trong nước thực hiện một số công việc với như sau:

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng báo cáo hiện trạng văn hóa, du lịch và đề xuất bộ tiêu chí về NTM kiểu mẫu về văn hóa, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng định hướng phát triển không gian một số hạng mục trọng điểm trong xây dựng NTM mới kiểu mẫu của huyện Nghi Xuân (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

  1. Chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng báo cáo quan điểm, định hướng, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Nghi Xuân đến năm 2025 (Điều khoản tham chiếu kèm theo)

 

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (Trên CV ghi rõ vị trí chuyên gia/công việc ứng tuyển) đến:

  • Trung tâm Phát triển nông thôn, Phòng 501, Tòa nhà 1, Nhà làm việc liên cơ, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)
  • Email: hanhchinhrudec@gmail.com; Điện thoại: 024.37.62.41.91
  • Thời hạn: Trước 17h00 ngày 27/05/2020

 


Tin khác