THƯ MỜI BÁO GIÁ

18/02/2020

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

 
 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 


Hà nội, ngày 18  tháng 02  năm 2020

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thực hiện hoạt động Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền vững giai đoạn sau năm 2020”. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

 • Loại vé yêu cầu: vé khứ hồi hãng Vn airline
 • Thời gian vận chuyển 3 chuyến từ ngày 09/03/2020 đến ngày 25/03/2020.
 • Chuyến 1: Hành trình Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội
 • Tổng số vé: 3 vé khứ hồi
 • Thời gian bay: 3 vé ngày đi 09/03/2020, ngày về 14/03/2020
 • Chuyến 2: Hành trình Hà Nội – Buôn Ma Thuật– Hà Nội
 • Tổng số vé: 3 vé khứ hồi
 • Thời gian bay: 3 vé ngày đi 16/03/2020, ngày về 18/03/2020
 • Chuyển 3: Hành trình Hà Nội – Quy Nhơn – Hà Nội
 • Tổng số vé: 3 vé khứ hồi
 • Thời gian bay: 3 vé ngày đi 23/03/2020, ngày về 25/03/2020
 • Số lượng vé yêu cầu: 3 chuyến x 3 vé khứ hồi/ chuyến = 9 vé
 • Đơn giá chào có VAT  và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá.

Yêu cầu báo giá: Báo giá được gửi đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trước 16h ngày 21/02/2019

 

Hà Nội, ngày 18  tháng  02  năm 2020

Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

Trần Công Thắng

 

 


Tin khác