THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

16/11/2020

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Trong khuôn khổ hoạt động “Nghiên cứu trường hợp điển hình về lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” do FAO tài trợ, hoạt động dự kiến thiết kế và in ấn Báo cáo Nghiên cứu trường hợp điển hình về lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam”. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in ấn báo cáo gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

STT

Nội dung

Quyển

 

 

 

- Thiết kế bìa và ruột Nghiên cứu trường hợp điển hình về lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam”.

 

 

 

 

In ấn báo cáo với nội dung sau:

Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 150.

- Bìa cán bóng mờ

- Nội dung: Báo cáo khoảng dưới 90 trang, in 02 mặt, in màu,

- Kích thước 21 cm x 30 cm

215

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Liễu, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0965.790.163;   Email: lieunguyen15021990@gmail.com

 


Tin khác