Thư mời Thay hệ thống dây mạng LAN tầng 3,4,5, phần mềm diệt virus và thay hộp mực

25/01/2021

THƯ MỜI

v/v Thay hệ thống dây mạng LAN tầng 3,4,5;

phần mềm diệt virus và thay hộp mực

 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thông báo như sau:

1. Mời các Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ: Thay hệ thống dây mạng LAN tầng 3,4,5; phần mềm diệt virus và thay hộp mực.

Với nội dung cơ bản:

Cung cấp vật tư, thiết bị và Thay hệ thống dây mạng LAN tầng 3,4,5; phần mềm diệt virus và thay hộp mực.

Địa điểm thi công: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Viện kính mời quý Công ty báo giá Thay hệ thống dây mạng LAN tầng 3,4,5; phần mềm diệt virus và thay hộp mực.

Thời gian nhận báo giá: chậm nhất đến hết ngày 28/01/2021, tại Phòng Tổ chức, Hành chính: Tầng 02 Phòng 204, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

          Điện thoại: 0243.9722067.

3. Viện sẽ chọn đơn vị thực hiện trên các tiêu chí: giá cạnh tranh…

            Trân trọng


Tin khác