Mòi cung cấp dịch vụ vé máy bay

25/11/2022

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNNNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Hà Nội, ngày  25  tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 CUNG CẤP DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY

 

Kính gửi: Các Công ty/ đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Đề án Tăng cường hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài ngành nông nghiệp đến năm 2030”, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức “Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp - Đề án Tăng cường hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài ngành nông nghiệp đến năm 2030”.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay gửi báo giá với các nội dung chi tiết như sau:

Thời gian

Hành trình

Số lượng

Ngày 6/12/2022

Chuyến bay khoảng 9.00-10.00

Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

02

Ngày 7/12/2022

Chuyến bay khoảng 9.00-10.00

Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

04

Ngày 8/12/2022

Chuyến bay khoảng 19.00-20.00

Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội

06

 

                            Hạn chót nhận báo giá là ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Trần Thị Lệ Thúy, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0983308688   Email: thuy.tran@ipsard.gov.vn


Tin khác