Tuyển phiên dịch Anh-Việt

20/03/2023

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

-------*******-------

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

 

Trong khuôn khổ hoạt động: “Thực hiện thí điểm đánh giá Bộ công cụ đánh giá mức độ phù hợp của các nguyên tắc Đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm (ASEAN RAI)”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn muốn tìm một nhóm phiên dịch (02 người) cho khóa tập huấn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chi tiết cụ thể như sau:

-                Thời gian: từ ngày 29/3/2023 đến ngày 31/3/2023

-                Ngôn ngữ: Việt - Anh

-                Hình thức: dịch song song

-                Địa điểm: Khách sạn Hạ Long Pearl, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

-                Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh

+ Có kinh nghiệm phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo

+ Có sức khỏe tốt và sẵn sàng ở lại khách sạn trong suốt thời gian diễn ra chương trình tập huấn

-                Các ứng viên quan tâm gửi Lý lịch và bản sao bằng cấp đến địa chỉ dưới đây trước ngày 25/3/2023:

Mrs An Thu Hằng

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 024.39725153

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác