Mời cung cấp dịch vụ tập huấn

20/03/2023

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  NÔNG THÔN

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

-------*******-------

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ký ngày 31/03/2022 giữa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) và Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn về việc “Thực hiện thí điểm đánh giá Bộ công cụ đánh giá mức độ phù hợp của các nguyên tắc Đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm (ASEAN RAI)”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn muốn tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức “Tập huấn và đánh giá sự phù hợp của khung pháp lý Việt Nam với Hướng dẫn của ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (ASEAN RAI)” dự kiến tổ chức từ ngày 29/3/2023 đến ngày 31/3/2023, tại Quảng Ninh. Chi tiết cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Số lượng

1

Phòng họp, giải khát giữa giờ, ăn trưa (Khoảng 35 người x 3 ngày)

1

2

Máy chiếu, màn chiếu

2

3

Máy tính

2

4

Máy ghi âm 2 chiều

1

5

Cabin cho phiên dịch

1

6

Tai nghe

25

7

Phòng nghỉ khách sạn (3 đêm)

32

Hạn chót nhận báo giá là ngày 25/3/2023. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ms An Thu Hằng

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 024.39725153

 


Tin khác