Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam  tháng 9 năm 2023

12/10/2023

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam tháng 9 năm 2023 ước đạt gần 4,8 tỷ Đô la Mỹ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 9 tháng đầu năm 2023 đạt 38,48 tỷ Đô la Mỹ, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng: nông sản 19,54 tỷ Đô la Mỹ (tăng 16,7%); sản phẩm chăn nuôi 369 triệu Đô la Mỹ (tăng 26,4%); thuỷ sản 6,64 tỷ Đô la Mỹ (giảm 21,7%); lâm sản 10,44 tỷ Đô la Mỹ (giảm 20,6%); đầu vào sản xuất 1,49 tỷ Đô la Mỹ (giảm 20,2%); muối 4,1 triệu Đô la Mỹ (tăng 7%).

 

Trong 9 tháng đầu năm 2023, châu Á (thị phần 48,6%), châu Mỹ (thị phần 22,7%), và châu Âu (thị phần 10,8%), là các khu vực tiêu thụ nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Hai khu vực còn lại gồm châu Phi (chiếm 2,1%) và châu Đại Dương (chiếm 1,5%) có thị phần tương đối nhỏ. Ước tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam tới khu vực châu Á tăng 4,9%, đạt 18,71 tỷ Đô la Mỹ; châu Mỹ giảm 22,5%, đạt 8,73 tỷ Đô la Mỹ; châu Âu giảm 11,2%, đạt 4,17 tỷ Đô la Mỹ; châu Phi tăng 18,8%, đạt 809 triệu Đô la Mỹ; và châu Đại Dương giảm 18,6%, đạt 570 triệu Đô la Mỹ.

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng 22,1%, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 20,7%, giảm 22,6%; và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 7,6%, giảm 7,7%.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chọn thông quan bằng đường biển, nhất là vào dịp cuối tháng 12/2021.

Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Xuất khẩu một số mặt hàng chính

Cà phê: Xuất khẩu cà phê tháng 9 năm 2023 ước đạt 65 nghìn tấn với giá trị 205 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1,27 triệu tấn và 3,16 tỷ Đô la Mỹ, giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đức, Italia và Nhật Bản là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 với thị phần lần lượt là 11%, 8,6%, và 7,5%.

Cao su: Xuất khẩu cao su tháng 9 năm 2023 ước đạt 210 nghìn tấn với giá trị 270 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1,42 triệu tấn và 1,89 tỷ Đô la Mỹ, tăng 1,6% về khối lượng nhưng giảm 17,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 77,6%, 6,3% và 2,8%.

Chè: Xuất khẩu chè tháng 9 năm 2023 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị 20 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu chè 9 tháng đầu năm 2023 đạt 83 nghìn tấn và 142 triệu Đô la Mỹ, giảm 13,2% về khối lượng và giảm 15,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Pakixtan (thị phần 45,8%), Đài Loan (thị phần 12,8%), và Nga (thị phần 6,4%) là 3 thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam.

Gạo: Xuất khẩu gạo tháng 9 năm 2023 ước đạt 800 nghìn tấn với giá trị 495 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2023 đạt 6,61 triệu tấn và 3,66 tỷ Đô la Mỹ, tăng 23,1% về khối lượng và tăng 40,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Philippin là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 38,7%, đạt 2,35 triệu tấn và 1,23 tỷ Đô la Mỹ, tăng 2,6% về khối lượng và tăng 15,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Rau quả: Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 9 năm 2023 ước đạt 650 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm 2023 đạt gần 4,2 tỷ Đô la Mỹ, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về tiêu thụ hàng rau quả của Việt Nam với 65,4% thị phần, giá trị đạt 2,26 tỷ Đô la Mỹ.

Hạt điều: Xuất khẩu hạt điều tháng 9 năm 2023 ước đạt 60 nghìn tấn với giá trị 328 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2023 đạt 456 nghìn tấn và 2,61 tỷ Đô la Mỹ, tăng 19,6% về khối lượng và tăng 14,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 26,5%, 16,2% và 10,2%.

Hạt tiêu: Xuất khẩu hạt tiêu tháng 9 năm 2023 ước đạt 19 nghìn tấn với giá trị 70 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt tiêu 9 tháng đầu năm 2023 đạt 207 nghìn tấn và 685 triệu Đô la Mỹ, tăng 18,7% về khối lượng nhưng giảm 11,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, ba thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, các Tiểu vương quốc Arập Thống Nhất và Ấn Độ với tổng thị phần là 32,4%.

Sắn và các sản phẩm từ sắn: Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 9 năm 2023 ước đạt 260 nghìn tấn với giá trị 124 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 9 tháng đầu năm 2023 đạt 2,13 triệu tấn và 893 triệu Đô la Mỹ, giảm 8,5% về khối lượng và giảm 12,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính của mặt hàng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam, chiếm 90,4% thị phần, giảm 13,4% về khối lượng và giảm 19,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Sản phẩm chăn nuôi: Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 9 năm 2023 ước đạt 45 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2023 đạt 369 triệu Đô la Mỹ, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 101 triệu Đô la Mỹ, tăng 23,6%; xuất khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 106 triệu Đô la Mỹ, tăng 35,9%.

Thuỷ sản: Giá trị xuất khẩu thủy sản trong tháng 9 năm 2023 ước đạt 850 triệu Đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2023 đạt 6,64 tỷ Đô la Mỹ, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Việt Nam, chiếm 50,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tháng 9 năm 2023 ước đạt 1,2 tỷ Đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này 9 tháng đầu năm 2023 đạt 9,69 tỷ Đô la Mỹ, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm tổng thị phần 81,3%.

 

Đỗ Văn Hảo

Bộ môn Nghiên cứu Thị trường và Ngành hàng/Ipsard

 


Tin khác