DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

05/01/2022

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
Họ và tên Cơ quan Email
Lãnh đạo Viện
Trần Công Thắng 39723390
tcthang2001@yahoo.com
Hoàng Vũ Quang 39714349 hoangvuquang@hotmail.com
Nguyễn Anh Phong 39725153 phong.nguyen@ipsard.gov.vn
Trương Thị Thu Trang 37280491 trangmymy@gmail.com
Phòng Tổ chức, Hành chính - Tầng 1-2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội
Email: tchc.ipsard@gmail.com 
Hồ Thị Hải Vân 39722067 haivan@ipsard.gov.vn 
Nguyễn T. Thanh Loan 39722067 loanthanh.nd@gmail.com
Phạm Thanh Huyền 39722067 huyenke52c@gmail.com
Phan Văn Dần 39725153 dancsdl@gmail.com 
Đặng Thanh Bính 39722067  
Nguyễn Ngọc Hiển 39722067  
Vũ Thị Lan 39722067  
Phòng Tài chính, Kế toán
 Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Email: phongtaichinh@ipsard.gov.vn
Nguyễn Việt Hồng 37282630 nguyenviethong2901@gmail.com
Nguyễn Thị Diệp 37282630 nguyendiep2991983@gmail.com
Dương Thị Thúy Quỳnh 37282630 quynh.duong@agro.gov.vn
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Email: phongkhoahoc@ipsard.gov.vn 
Phạm Thị Ngọc Linh 37282629 ngoclinh_vn@yahoo.com
Nguyễn Trọng Khương 37282590 khuongipsard@gmail.com 
Nguyễn Thị Thảo 37282629 nguyenthao1111@gmail.com
Bùi Thị Minh Dung 39723390 annelatrobe@gmail.com
Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: bomonttnh@googlegroups.com 
Trần Thị Thanh Nhàn 37282590 nhan.tran@ipsard.gov.vn
Vũ Huy Phúc 37282590  
Đỗ Văn Hảo 37282590 dovanhao6611@gmail.com 
Tạ Văn Tưởng 37282590 vantuong89@gmail.com
Nguyễn Thế Long 37282590 nthelong1986@gmail.com
Nguyễn Thị Liễu 63298510 lieunguyen15021990@gmail.com
Bùi Thị Thu Hằng 63298510 hang.btt.ipsard@gmail.com 
Vũ Thị Lan 37282590 lanvuttc.neu@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Trang 37282590 tranganh24394@gmail.com
Vũ Thị Hải Yến 37282590 yenvu.ru@gmail.com
Triệu Thị Hạnh 37282590 hanhtrieu91@gmail.com
Bộ môn NC thể chế nông thôn
 Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội  Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com 
Phùng Giang Hải 37282591 haipg@ipsard.gov.vn
Nguyễn Việt Hưng 37282590 hungktb@gmail.com 
Hoàng Minh Huy 37282591 minh_huy@outlook.com
Nguyễn Thị Mỹ 37282591 mynguyenvcs@gmail.com
Phạm Quốc Trị 37282591 tienquoctri@gmail.com
Vũ Thị Thu Giang 37282591 thugianghc@gmail.com
Vũ Thị Kim Mão 37282591 vtkm2000@yahoo.com
Thái Việt Anh 37282591 vietanhk54t3@gmail.com
Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược
Tầng 5, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội. Email: bomonchinhsachchienluoc@gmail.com
Nguyễn Lệ Hoa 37286587 nguyenlehoa@gmail.com
Nguyễn Thị Thủy 37286587 thuy.nguyen@ipsard.gov.vn
Nguyễn Chí Trung 37286587 trung.nguyen@ipsard.gov.vn
Cao Đức Sơn 37286587 caoducsonnd@gmail.com
Nguyễn Thị Thúy An 37286587 an.nguyen@ipsard.gov.vn
Nguyễn Tuấn Linh 37286587 linhnguyentuan1997@gmail.com
Nguyễn Thu Hiền 37286587 nguyenhienvnua0710@gmail.com
Phạm Thuỳ Linh 37286587 ptlinh1010@gmail.com
Bộ môn NC Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: dnree@ipsard.gov.vn 
Trần Đại Nghĩa 37286571 tran.nghiadai99@gmail.com
Lê Trọng Hải 37286571 letronghai@ipsard.gov.vn 
Phan Thị Thanh Ngà 37286571 phanthanhnga91@gmail.com
Nguyễn Thị Nga 37286571 nguyennga54mt@gmail.com 
Nguyễn Thị Nhạn 37286571 nguyennhan.ipsard@gmail.com
Nguyễn Thu Hằng 37282629 nguyenthuhang25@gmail.com
Đỗ Quang Huy 37286571 qhuy.do95@gmail.com 
Lê Quỳnh Dung 37286571 dunglq2811@gmail.com 
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn                                                          
Tầng 4, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.39725153 - Fax: 024.39726949
-Email: agroinfo@ipsard.gov.vn 
Lê Ngọc Minh 39725153 minh.le@ipsard.gov.vn
Dương Thị Minh Thu 39725153 thu.duong@agro.gov.vn
Ngô Thị Ngọc Dung 39725153 dung.nguyen@agro.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hương 39725153 huong.nguyen@agro.gov.vn
Nguyễn Thị Thơm 39725153 thom.nguyen@agro.gov.vn
An Thị Thu Hằng 39725153 hang.an@agro.gov.vn
Quách Đại Vương 39725153 vuong.quach@agro.gov.vn
Nguyễn Mạnh Sơn 37282591 nguyenmanhson@ipsard.gov.vn
Tạ Thu Trang 39725153 trang.ta@agro.gov.vn
Phạm Thị Thu Hà 39725153 ha.pham@ipsard.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Thanh 39725153 thanh.nguyen@ipsard.gov.vn
Nguyễn Mai Linh 39725153 mailinh.nguyen411@agro.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Nhung 37282550 nhung.nguyen@cap.gov.vn
Phạm Hải Như 39725153 nhu.pham@agro.gov.vn
Trần Thị Lệ Thuý 37280491 thuy.tran@ipsard.gov.vn
Lê Vũ Ngọc Kiên 39725153 kien.le@agro.gov.vn
Lâm Quốc Hoàng 39725153 hoang.lam@agro.gov.vn
Bùi Hồng Nhung 39725153 nhung.bui@agro.gov.vn
Vũ Duy Bình   duybinh110489@gmail.com
Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp
Tầng 5, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.37280491 - Fax: 024.37280489
- Email: tuvanchinhsach@cap.gov.vn
Lê Thị Hà Liên 37282550 lien.le@cap.gov.vn
Nguyễn Ngọc Luân 37282550 luan.nguyen@cap.gov.vn
Phan Thị Thu Hà 37282550 ha.phan@ipsard.gov.vn
Trần Thị Thái Hoà 37280491 hoa.tran@cap.gov.vn
Nguyễn Thị Thắm 37280491 tham.nguyen@cap.gov.vn
Đoàn Minh Thu 37282550 thu.doan@cap.gov.vn
Bùi Thị Việt Anh 37282550 anh.bui@cap.gov.vn
Nguyễn Thu Dương 37282550 duong.nguyen@cap.gov.vn
Lê Minh Đức 37282550 duc.le@cap.gov.vn
Phạm Kiều Hạnh 37282550 hanh.pham@cap.gov.vn
Đào Thanh Huế 37282550 hue.dao@cap.gov.vn
Nguyễn Anh Dũng 37280491 nguyenanhdungckc@gmail.com 
Đào Phương Thảo 37280491 daophuongthao0504@gmail.com
Trần Thị Hương Giang 37280491 giang.tran@cap.gov.vn
Nguyễn Phương Anh 37282550 anh.nguyen@cap.gov.vn
Thái Văn Tình 37282550 tinh.thai@cap.gov.com
Phạm Thị Thường 37280491  
Trung tâm Phát triển nông thôn
Tầng 4-5, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Fax: 024.37624193
- Email: hanhchinhrudec@gmail.com
Phạm Duy Khánh 37624190/91 khanh.rudec@gmail.com
Nguyễn Mai Hương  37624190/91 maihuong.nguyenmh@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà 37624190/91 hacuong7779@gmail.com
Vũ Thị Hoàng Vân 37624190/91 vuhoang.van@gmail.com
Nguyễn Văn Ba 37624190/91 vanba228@gmail.com
Phạm Thế Bảo 37624190/91 baophamthe@gmail.com
Nguyễn Mạnh Cường 37624190/91 cuongthuy1402@gmail.com
Đặng Phúc Giang 37624190/91 dangphucgianght@gmail.com
Đặng Đức Chiến 37624190/91 dangducchien.124@gmail.com
Nguyễn Ngọc Yến 37624190/91 nguyenngocyen.hp@gmail.com
Trần Thị Phương Ngân 37624190/91 phuongnganxhh56@gmail.com
Hà Thị Ngọc Bích 37624190/91 habichptnt57@gmail.com
Đào Tiến Dũng 37624190/91 daodung190@gmail.com
Nguyễn Như Khải 37624190/91 kd11051996@gmail.com
Hoàng Nhật Lệ 37624190/90 hoangleneu2@gmail.com
Nguyễn Vũ Hoàng Lâm 37624190/91 nguyenvuhoanglam1997@gmail.com 
Nguyễn Thủy Tiên 37624190/90 nguyenthuytien71196@gmail.com 

Tin khác