DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

05/01/2020

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
Họ và tên Chức Vụ Cơ quan Email
Lãnh đạo Viện
Trần Công Thắng Viện trưởng 39723390 trancongthang@ipsard.gov.vn
tcthang2001@yahoo.com
Hoàng Vũ Quang Phó Viện trưởng 39714349 hoangvuquang@hotmail.com
Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Phó Viện trưởng 32115823 ntatuyet@ipsard.gov.vn
snowxhh@gmail.com 
Phòng Tổ chức, Hành chính - Tầng 1-2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội
Email: tchc.ipsard@gmail.com 
Hồ Thị Hải Vân Trưởng phòng 39722067 haivan@ipsard.gov.vn 
Nguyễn T. Thanh Loan   39722067 loanthanh.nd@gmail.com
Phạm Thanh Huyền   39722067 huyenke52c@gmail.com
Nguyễn Thị Thương   39722067 ntthuong1095@gmail.com
Phan Văn Dần   39725153 dan.phan@agro.gov.vn
Đặng Thanh Bính   39722067  
Nguyễn Ngọc Hiển   39722067  
Vũ Thị Lan   39722067 lannhu_y@yahoo.com
Phòng Tài chính, Kế toán
 Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội 
Hoàng Thị Kim Tuyến Trưởng phòng 37282630 tuyenvkt29@gmail.com
Nguyễn Việt Hồng Phó trưởng phòng 37282630 nguyenviethong2901@gmail.com
Nguyễn Thị Diệp   37282630 nguyendiep2991983@gmail.com
Lê Thị Kim Cúc   37282630 lekimcuc.qm@gmail.com
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Email: phongkhoahoc@ipsard.gov.vn 
Phạm Thị Ngọc Linh Trưởng phòng 37282629 ngoclinh_vn@yahoo.com
Nguyễn Trọng Khương Phó trưởng phòng 37282590 khuongipsard@gmail.com 
Nguyễn Thu Hằng   37282629 nguyenthuhang25@gmail.com
Nguyễn Thị Thảo   37282629 nguyenthao1111@gmail.com
Bùi Thị Minh Dung   39723390 annelatrobe@gmail.com
Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: bomonttnh@googlegroups.com 
Nguyễn Trung Kiên Trưởng Bộ môn 37282550 kien.nt@ipsard.gov.vn 
Trần Thị Thanh Nhàn Phó trưởng Bộ môn 37282590 nhan.tran@ipsard.gov.vn
Đỗ Văn Hảo   37282590 dovanhao6611@gmail.com 
Nguyễn Thế Long   37282590 nthelong1986@gmail.com
Nguyễn Việt Hưng   37282590 hungktb@gmail.com 
Nguyễn Hải Hà   63298510 nguyenhaiha74@gmail.com
Nguyễn Thị Liễu   63298510 lieunguyen15021990@gmail.com
Vũ Thị Lan   37282590 lanvuttc.neu@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Trang   37282590 tranganh24394@gmail.com
Vũ Thị Hải Yến   37282590 yenvu.ru@gmail.com
Triệu Thị Hạnh   37282590 hanhtrieu91@gmail.com
Bộ môn NC thể chế nông thôn
 Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội  Tel: 024.37282591
Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com 
Phùng Giang Hải Trưởng Bộ môn 37282591 haipg@ipsard.gov.vn
Nguyễn Tiến Định Phó trưởng Bộ môn 37282591 nguyentiendinh2005@gmail.com
Hoàng Minh Huy   37282591 minh_huy@outlook.com
Nguyễn Thị Mỹ   37282591 mynguyenvcs@gmail.com
Phạm Quốc Trị   37282591 tienquoctri@gmail.com
Lương Thế Hùng   37282591 hungyaphetss@gmail.com
Vũ Thị Thu Giang   37282591 thugianghc@gmail.com
Vũ Thị Kim Mão   37282591 vtkm2000@yahoo.com
Đỗ Quang Việt   37282591 kangviet@gmail.com
Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược
Tầng 5, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội. Email: bomonchinhsachchienluoc@gmail.com
Nguyễn Lệ Hoa Phó trưởng bộ môn, phụ trách Bộ môn 37286587 nguyenlehoa@gmail.com
Phạm Thiên Hương   37286587 huongpt03@gmail.com
Phan Thị Thu Hà   37286587 ha.phan@ipsard.gov.vn
Nguyễn Thị Thủy   37286587 thuy.nguyen@ipsard.gov.vn
Nguyễn Chí Trung   37286587 trung.nguyen@ipsard.gov.vn
Cao Đức Sơn   37286587 caoducsonnd@gmail.com
Nguyễn Thị Thúy An   37286587 an.nguyen@ipsard.gov.vn
Đồng Thị Kiều Trang   37286587 trangdtk.vnu@gmail.com
Nguyễn Thu Hiền   37286587 nguyenhienvnua0710@gmail.com
Bộ môn NC Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: dnree@ipsard.gov.vn 
Trần Đại Nghĩa Trưởng Bộ môn 37286571 tran.nghiadai99@gmail.com
Lê Trọng Hải Phó trưởng Bộ môn 37286571 haicres@gmail.com 
Phan Thị Thanh Ngà   37286571 phanthanhnga91@gmail.com
Nguyễn Thị Nga   37286571 nguyennga54mt@gmail.com 
Nguyễn Thị Nhạn   37286571 nhannguyenkhtn@gmail.com 
Phạm Thị Khánh Ly   37286571 lykhanhpham.94@gmail.com
Đỗ Quang Huy   37286571 qhuy.do95@gmail.com 
Lê Quỳnh Dung   37286571 dunglq2811@gmail.com 
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn                                                          
Tầng 4, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.39725153 - Fax: 024.39726949
-Email: agroinfo@ipsard.gov.vn 
Nguyễn Anh Phong Giám đốc  39725153 phong.nguyen@ipsard.gov.vn
Lê Ngọc Minh Phó Giám đốc 39725153 minh.le@ipsard.gov.vn
Dương Thị Minh Thu   39725153 thu.duong@agro.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hương   39725153 huong.nguyen@agro.gov.vn
Nguyễn Thị Thơm   39725153 thom.nguyen@agro.gov.vn
Đỗ Tiến Thường   39725153 thuong.do@agro.gov.vn
Vũ Huy Phúc   39725153 phuc.vuhuy@agro.gov.vn
An Thị Thu Hằng   39725153 hang.an@agro.gov.vn
Quách Đại Vương   39725153 vuong.quach@agro.gov.vn
Dương Thị Thúy Quỳnh   39725153 quynh.duong@agro.gov.vn
Nguyễn Mạnh Sơn   37282591 sonkta55@gmail.com
Tạ Thu Trang   39725153 trang.ta@agro.gov.vn
Phạm Thu Hà   39725153 ha.pham@ipsard.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Thanh   39725153 thanh.nguyen@ipsard.gov.vn
Nguyễn Mai Linh   39725153 mailinh.nguyen411@agro.gov.vn
Nguyễn Thị Cẩm Nhung   37282550 nhung.nguyen@cap.gov.vn
Phạm Hải Như   39725153 nhu.pham@gro.gov.vn
Vũ Xuân Thành   39725153 thanh.vuxuan@agro.gov.vn
 thanh.vuxuan@chinhphu.vn
Nguyễn Đức Anh     anh.nguyenduc@agro.gov.vn
Đào Thúy Vân     daothuyvan289@gmail.com
Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp
Tầng 5, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.37280491 - Fax: 024.37280489
- Email: tuvanchinhsach@cap.gov.vn
Trương Thị Thu Trang Giám đốc  37280491 trangmymy@gmail.com
Lê Thị Hà Liên Phó Giám đốc 37282550 lien.le@cap.gov.vn
Nguyễn Ngọc Luân Phó Giám đốc 37282550 luan.nguyen@cap.gov.vn
Trần Thị Lệ Thuý   37280491 tranthilethuy@cap.gov.vn
Trần Thị Thái Hoà   37280491 hoa.tran@cap.gov.vn
Lã Hoài Hương   37280491 huong.la@cap.gov.vn
Nguyễn Thị Thắm   37280491 tham.nguyen@cap.gov.vn
Bùi Thị Việt Anh   37282550 anh.bui@cap.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Linh   37282550 n2linhvn@gmail.com
Nguyễn Thúy Nga   37282550 nguyenthuynga2104@gmail.com 
Nguyễn Thu Dương   37282550 duong.nguyen@cap.gov.vn
Lê Minh Đức   37282550 duc.le@cap.gov.vn
Vũ Thị Bích Ngọc   37282550 ngoc.vu@cap.gov.vn
Phạm Kiều Hạnh   37282550 hanh.pham@cap.gov.vn
Đào Thanh Huế   37282550 hue.dao@cap.gov.vn
Nguyễn Anh Dũng   37280491 nguyenanhdungckc@gmail.com 
Nguyễn Phương Anh   37282550 phuonganhk59hus@gmail.com
Tô Anh Quý   37282550 quy.to@cap.gov.vn
Phạm Thị Thường   37280491  
Trung tâm Phát triển nông thôn
Tầng 4-5, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Fax: 024.37624193
- Email: hanhchinhrudec@gmail.com
Họ và tên   Cơ quan Email
Đào Đức Huấn Giám đốc  37624190/91 duchuan178@gmail.com
Nguyễn Mai Hương  Phó Giám đốc 37624190/91 maihuong.nguyenmh@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà   37624190/91 hacuong7779@gmail.com
Vũ Thị Hoàng Vân   37624190/91 vuhoang.van@gmail.com
Tạ Văn Tưởng   37624190/91 vantuong89@gmail.com
Nguyễn Văn Ba   37624190/91 vanba228@gmail.com
Phạm Duy Khánh   37624190/91 khanh.rudec@gmail.com
Phạm Thế Bảo   37624190/91 baophamthe@gmail.com
Nguyễn Mạnh Cường   37624190/91 cuongthuy1402@gmail.com
Đặng Phúc Giang   37624190/91 dangphucgianght@gmail.com
Đặng Đức Chiến   37624190/91 dangducchien.124@gmail.com
Lê Đình Việt   37624190/91 vietvikhuan@gmail.com
Nguyễn Ngọc Yến   37624190/91 nguyenngocyen.hp@gmail.com
Trần Thị Phương Ngân   37624190/91 phuongnganxhh56@gmail.com
Hà Thị Ngọc Bích   37624190/91 habichptnt57@gmail.com
Phạm Thái Diễm My   37624190/91 diemmy.phamthai@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hải   37624190/91 thuhai0817@gmail.com 
Đào Tiến Dũng   37624190/91 daodung190@gmail.com
Nguyễn Như Khải   37624190/91 kd11051996@gmail.com
Hoàng Nhật Lệ   37624190/91 hoangleneu2@gmail.com
Trung tâm Chính sách và Chiến Lược Nông Nghiệp Nông Thôn miền Nam
Địa chỉ: Lầu 2, Số 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3 TPHCM
Tel: 028.36205980 - Email: so.ipsard@scap.gov.vn
Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc  028.36205980 loc.nguyen@scap.gov.vn
Đinh Hữu Hoàng   028.36205980 hoang.dinh@scap.gov.vn
Đỗ Đăng Huy   028.36205980 huy.do@scap.gov.vn
Đinh Thu Hương   028.36205980 dinhthuhuong@scap.gov.vn
Đặng Thị Hạnh   028.36205980 hanh.dang@scap.gov.vn
Nguyễn T Hồng Loan   028.36205980 loan.nguyen@scap.gov.vn
Trương T Hiền Thương   028.36205980 thuong.truong@scap.gov.vn
Phan Thị Xuân Diệu   028.36205980 dieu.phan@scap.gov.vn
Lê Thị Hoàng Nhung   028.36205981 nhung.lethihoang@gmail.com

 


Tin khác