Mời cung cấp dịch vụ hội thảo

27/10/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                             Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

Kính gửi: Quý cơ quan/đơn vị

 

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2023-2030”, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn mời Quý cơ quan/đơn vị cung cấp các dịch vụ tổ chức hội thảo như dưới đây:  

Thời gian: ngày 8/11/2023

Địa điểm: Nhà khách La Thành, Hà Nội

Dịch vụ:

STT

Nội dung

1

Hội trường sức chứa 100 đại biểu/ngày

2

Giải khát giữa giờ 100 suất x 2 lần/ngày

3

Ăn trưa 100 suất

4

Máy chiếu, màn chiếu: 2 bộ /ngày

5

Máy tính kết nối máy chiếu và làm host: 2 bộ/ngày

6

Màn hình Tivi 50”: 2 chiếc

7

Camera 360o : 1 chiếc/ngày

8

Ca bin dịch: 1 bộ

9

Tai nghe song ngữ: 100 chiếc

10

Bộ trộn mixer: 2 bộ/ngày

11

Đường truyền Internet tốc độ cao: 1 gói

12

Phông chữ, standee, băng rôn: 35 m

13

Hoa tươi: 4 lẵng

 

Quý cơ quan/đơn vị quan tâm, vui lòng gửi báo giá đến Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 14h ngày 2/11/2023.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 


Tin khác