THƯ MỜI BÁO GIÁ

08/03/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm    

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động “Đánh giá thực trạng thất thoát, lãng phí thực phẩm ở Việt Nam” do Bà Trần Thị Thanh Nhàn phụ trách, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển khác bằng ô tô tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

  1. Dịch vụ phục vụ cuộc họp

TT

Lịch trình

Khoảng thời gian dự kiến

Số lượng ngày đi dự kiến

01

Thực địa tại tỉnh An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng

Tháng 3 và tháng 4/2024

24

 

            Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp phòng 302- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trước 17h00, thứ Năm, ngày 14/3/2024.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp : Nguyễn Thị Liễu số điện thoại 0965.790.163 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024


Tin khác