Các phương pháp chọn mẫu điều tra thống kê và ứng dụng trên thực tế tại Việt Nam-----từ ngày 28/6-01/7 /2006.

01/12/2006

Được sự hỗ trợ của dự án MISPA, phòng Khoa học phối hợp với Trung tâm tư vấn chính sách và bộ môn Hệ thống nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn: "Các phương pháp chọn mẫu điều tra thống kê và ứng dụng trên thực tế tại Việt Nam" Đối tượng tham dự: Kính mời cá

Sáng từ 8h30 - 11h30;Chiều từ 13h30 - 16h30 từ ngày 28/6-01/7 /2006

Hội trường Viện CS & CL PTNN NT - Số 06 Nguyễn Công Trứ - HN

Tin khác