Công điện khẩn chỉ đạo bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

09/01/2007

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng vừa có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long với nội dung như sau:  

Theo dự báo khí tượng thủy văn, mùa khô 2006-2007 nhiều khu vực trong nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng ELNino, khô hạn sẽ diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng cao. Để chủ động ứng phó với mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây được gọi Ban chỉ đạo Trung ương) yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được gọi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/2002/CT TTg, ngày 12/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3148/BNN-KL ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, cần tập trung triển khai một số công việc sau:

Tổ chức rà soát lực lượng, phương tiện, thiết bị; xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao để có phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp theo phương châm 4 tại chỗ.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, xã và chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, tập trung phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa; bố trí một số chòi quan sát lửa và chốt trạm ở cửa rừng để kiểm soát người vào rừng; bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng chữa cháy rừng trong mọi thời điểm.

Tăng cường sự phối hợp liên ngành, trước hết là các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội. Tổ chức thường trực tại hiện trường ở những khu vực rừng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao; tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đối tượng không có phận sự vào rừng trong thời điểm khô hạn khốc liệt. Xử lý nghiêm minh chủ rừng thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và những tổ chức, cá nhân gây ra cháy rừng.

Cơ quan phát thanh, truyền hình và báo địa phương tăng cường lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể quản lý và hướng dẫn đồng bào canh tác nương rẫy, bảo đảm an toàn khi đốt dọn thực bì. Vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương.


Tin khác