Tuyển sinh đào tạo về Quản lý chính sách kinh tế tại Pháp

07/02/2007

Chương trình Đào tạo thạc sỹ, năm học 2007-2008 do CERDI tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ ngoại giao Pháp và Ngân hàng thế giới

Theo thông báo của Phòng Khoa học, thông tin chi tiết liên quan đến chương trình Đào tạo thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý chính sách kinh tế, năm học 2007-2008 do CERDI tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ ngoại giao Pháp và Ngân hàng thế giới như sau:

Thời gian đào tạo: 14 tháng

Đối tượng: Viên chức cao cấp đang làm việc (ít nhất có 3-5 năm kinh nghiệm công tác).

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp.

Xem chi tiết: www.cerdi.org hoặc www.worldbank.org

Lưu ý: Các cán bộ đủ tiêu chuẩn nộp Hồ sơ (qua trang web) cho CERDI trước ngày 28/02/2007.

Phòng khoa học


Tin khác